Obsługa prawna firm Ruda Śląska

Obsługa prawna firm w Rudzie Śląskiej, którą oferuje nasza kancelaria, obejmuje szeroki zakres usług. Specjalizujemy się w zakładaniu spółek, reprezentowaniu przed sądami i organami administracji publicznej oraz udzielaniu porad prawnych, jeśli chodzi o prawo spółek i prawo gospodarcze. Działamy na terenie całego kraju. Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w obsłudze zarówno małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Obsługa prawna i podatkowa jest przeznaczona dla klientów z różnych branż. Nasz zespół składa się zarówno z adwokatów, radców prawnych, jak i doradców podatkowych, co umożliwia nam zapewnienie kompleksowej pomocy. Oferujemy wsparcie prawno-podatkowe, obejmujące wszystkie transakcje naszych klientów. Jeśli szukasz stałej obsługi prawnej dla Twojej firmy w Rudzie Śląskiej, zapraszamy do współpracy.

Kancelaria STERRN – obsługa prawna firm Ruda Śląska 

Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych adwokatów i radców prawnych w obszarze prawa gospodarczego, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom kompleksowe rozwiązania prawne. Nasze usługi nie tylko wspierają ich bieżącą działalność, ale również pomagają rozpoznać i minimalizować ryzyka z nią związane. Świadczymy obsługę prawną dla firm, spółek osobowych i kapitałowych, zarówno z Rudy Śląskiej, jak i z różnych innych lokalizacji w Polsce.

Obsługa działalności gospodarczej Ruda Śląska – zakres usług 

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych w Rudzie Śląskiej, którą oferujemy to:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych lub inwestycyjnych,

 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem, takich jak:

  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce,

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

  • ustanowienie prokurenta,

  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,

  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,

  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,

  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,

  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),

 • Due diligence,

 • zakładanie nowych spółek, oddziałów i przedstawicielstw,

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,

 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników, także jako pełnomocnik wspólnika,

 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed urzędami oraz sądami wszystkich instancji.

Obsługa prawna kapitałowych spółek handlowych, czyli spółki z o.o i spółki akcyjnej, obejmuje:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych oraz inwestycyjnych;

 • obsługę prawną i wsparcie w  bieżącym funkcjonowaniu, zwłaszcza gdy chodzi o:

  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,

  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,

  • dopłaty,

  • wypłaty dywidendy,

  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,

  • ustanowienie i odwołanie prokury,

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,

 • zakładanie kolejnych spółek, oddziałów i przedstawicielstw,

 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki,

 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,

 • Due diligence,

 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,

 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,

 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce,

 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),

 • dematerializację akcji spółki akcyjnej,

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,

 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,

 • reprezentację w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych w Rudzie Śląskiej

Nasza kancelaria adwokacka dostarcza optymalne rozwiązania prawne, które są indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego klienta. Zostały wypracowane przez wiele lat praktyki naszych wysoko wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych. Oferujemy również doradztwo w wielu innych dziedzinach prawnych, takich jak prawo pracy czy ceny transferoweZapraszamy do współpracy firmy z Rudy Śląskiej, a także całej Polski.

Jeśli zależy Ci na kompleksowej i profesjonalnej obsłudze prawnej – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje