Obsługa prawna firm Zawiercie

Naszą specjalnością jest obsługa prawna firm mających siedzibę w Zawierciu oraz całej Polsce. Zespół adwokatów i radców prawnych Kancelarii Sterrn posiada długoletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Przez ostatnie lata świadczyliśmy usługi prawne dla jednoosobowych działalności gospodarczych, a także spółek kapitałowych i osobowych działających praktycznie w każdej branży. Nasze działania wyróżnia kompleksowość. W zespole kancelarii znajdują się zarówno prawnicy, jak i doradcy podatkowi, dlatego zapewniamy obsługę prawną oraz podatkową każdej transakcji. Zapraszamy do skorzystania z wysokiej jakości, profesjonalnych usług prawnych spółki oraz przedsiębiorstwa z siedzibą w Zawierciu i całym kraju.

Profesjonalna obsługa prawna dla przedsiębiorców z Zawiercia

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego Sterrn ma długoletnie doświadczenie, dzięki któremu dostarcza kompleksowe rozwiązania prawne dla spółek osobowych i kapitałowych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Oferowane przez naszych adwokatów i radców prawnych rozwiązania nie tylko zapewniają wsparcie w prowadzonej działalności gospodarczej, ale też zidentyfikowanie i zminimalizowanie pojawiających się w związku z jej prowadzeniem ryzyk. Z oferty stałej obsługi prawnej mogą skorzystać wszystkie podmioty gospodarcze z siedzibą w Zawierciu i całym kraju.

W ramach obsługi prawnej spółek nasza kancelaria świadczy poniższe usługi.

Obsługa prawna spółki komandytowej (sp.k.) i obsługa prawna spółki jawnej (sp.j.) oraz pozostałych spółek osobowych:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem, w szczególności takich jak:
  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • ustanowienie prokurenta,
  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,
  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,
  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR),
 • Due diligence
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,
 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników – także pełnienie funkcji pełnomocnika wspólnika,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Obsługa prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółki akcyjnej (SA) oraz prostej spółki akcyjnej (PSA)

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • doradztwo i wsparcie prawne w  bieżącym funkcjonowaniem spółki, a w szczególności:
  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  • dopłaty,
  • wypłaty dywidendy,
  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,
  • ustanowienie i odwołanie prokury,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,
 • Due diligence
 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,
 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce,
 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR),
 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,
 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Wieloletnie doświadczenie i posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez nasz zespół jest gwarancja otrzymania konkretnych i optymalnych rozwiązań przez klientów. W ramach każdego z obsługiwanych przez nas zakresów wdrażamy nowoczesne rozwiązania, będące wartością dodaną dla obsługiwanych przedsiębiorców. Naszą ofertę obsługi prawnej kierujemy dla firm mających siedzibę w Zawierciu i całej Polsce.

Zależy Ci na kompleksowej i profesjonalnej obsłudze prawne? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje