Obsługa prawna firm Sosnowiec

Kancelaria Sterrn zajmuje się profesjonalną obsługą prawną firm z siedzibą w Sosnowcu i całym kraju. Nasz zespół adwokatów i radców prawnych posiada wieloletnią praktykę w obsłudze podmiotów gospodarczych — jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych i kapitałowych. Przez ostatnie lat prowadziliśmy obsługę prawną przedsiębiorców działających praktycznie w każdej z branż. Nasz dział prawny ściśle współpracuje z działem podatkowym, dlatego jesteśmy w stanie zapewnić zarówno obsługę prawną, jak i podatkową każdej transakcji prowadzonej przez klientów. Zapraszamy do skorzystania ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez nas dla przedsiębiorstw z siedzibą w Sosnowcu, a także całej Polsce.

Obsługa prawna dla podmiotów gospodarczych z siedzibą w Sosnowcu

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu pozwala na dostarczanie kompleksowych rozwiązań prawnych dla klientów. Gwarantują one wsparcie w prowadzeniu działalności, a także identyfikują i doprowadzają do zminimalizowania ryzyk związanych z jej prowadzeniem. Z naszej obsługi prawnej mogą skorzystać zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki handlowe z siedzibą w Sosnowcu, a także innych lokalizacjach w kraju. Oferujemy zawsze najlepsze, realne i konkretne rozwiązania. Poniżej niektóre z usług, które świadczymy dla spółek.

Obsługa prawna spółki komandytowej (sp.k.) i obsługa prawna spółki jawnej (sp.j.) oraz pozostałych spółek osobowych:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem, w szczególności takich jak:
  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • ustanowienie prokurenta,
  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,
  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,
  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR),
 • Due diligence
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,
 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników – także pełnienie funkcji pełnomocnika wspólnika,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Obsługa prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółki akcyjnej (SA) oraz prostej spółki akcyjnej (PSA)

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • doradztwo i wsparcie prawne w  bieżącym funkcjonowaniem spółki, a w szczególności:
  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  • dopłaty,
  • wypłaty dywidendy,
  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,
  • ustanowienie i odwołanie prokury,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,
 • Due diligence
 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,
 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce,
 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR),
 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,
 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Kancelaria Sterrn dostarcza konkretnych rozwiązań prawnych dla firm w oparciu o swoje długoletnie doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje zespołu adwokatów i radców prawnych. Wdrażamy nowoczesne rozstrzygnięcia, które dla naszych klientów są wartością dodaną. Zapraszamy do skorzystania ze świadczonej przez nas obsługi prawnej firmy z Sosnowca oraz całej Polski.

Zależy Ci na kompleksowej i profesjonalnej obsłudze prawne? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje