Doradztwo Podatkowe

Doradztwo podatkowe Sterrn to kompleksowa pomoc w zakresie rozwiązywania problemów podatkowych, zwiększania bezpieczeństwa podatkowego oraz racjonalizacji zobowiązań w odniesieniu do celów biznesowych.

Dzięki bieżącej współpracy działu podatkowego z działem prawnym, każda czynność i transakcja analizowana jest pod kątem potencjalnych ryzyk i obciążeń podatkowych.

Bieżące doradztwo podatkowe świadczymy w formie doraźnych konsultacji lub na zasadzie stałej obsługi. Kancelaria STERRN świadczy następujące usług:

 • Rozwiązywanie zagadnień podatkowych,
 • opiniowanie zaistniałych zdarzeń gospodarczych,
 • analiza umów w perspektywie skutków podatkowych,
 • opracowanie umów uwzględniających założone cele podatkowe,
 • wsparcie we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzenia operacji gospodarczych poprzez przygotowanie dokumentów prawnych

Specjalizujemy się między innymi w następujących dziedzinach doradztwa podatkowego:

 • Podatek VAT, CIT, PIT, PCC,
 • Reorganizacja podmiotów gospodarczych: 
  • przekształcenie spółki,
  • podział spółki,
  • likwidacja spółki,
  • sprzedaż/kupno zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • aport,
 • podatek od nieruchomości ,
 • B+R,
 • IP Box,
 • podatek u źródła (WHT),
 • tax Due Diligence/audyt podatkowy,
 • sporządzanie Uprzednich Porozumień Cenowych (UPC/APA),
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.

Doradztwo podatkowe w Kancelarii STERRN w zależności od potrzeb może obrać formę:

 • pisemnych opinii podatkowych,
 • notatek przesyłanych drogą elektroniczną,
 • konsultacji telefonicznych,
 • spotkań konsultacyjno – szkoleniowych.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam zaproponować optymalne rozwiązania nie tylko aspektów podatkowych, ale również prawnych, księgowych z uwzględnieniem celów biznesowych.

Zależy Ci na kompleksowym doradztwie podatkowym? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje