Obsługa prawna firm Gliwice

Specjalnością Kancelarii Sterrn jest obsługa prawna firm z siedzibą w Gliwicach i całej Polsce — jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych oraz spółek kapitałowych. Nasz zespół adwokatów i radców prawnych ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich lat nasza kancelaria prawna świadczyła usługi dla podmiotów działających praktycznie w każdej branży. Wyróżniamy się kompleksowością oferty — oprócz działu prawnego, posiadamy dział podatkowy — dlatego zapewniamy zarówno obsługę prawną, jak i podatkową każdej transakcji klienta. Zachęcamy do skorzystania z naszej stałej obsługi prawnej dla przedsiębiorstw mających siedzibę w Gliwicach i całej Polsce.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę w Gliwicach

Zespół naszej kancelarii prawnej dzięki wieloletniemu doświadczeniu dostarcza kompleksowe rozwiązania prawne zarówno dla spółek kapitałowych oraz osobowych, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych, które mają siedzibę w Gliwicach lub innych częściach Polski. Zapewniają one nie tylko bezpośrednie wsparcie dla prowadzonej działalności, ale również identyfikują i minimalizują ryzyka związane z jej prowadzeniem. Nasza obsługa prawna to zawsze konkretne, realne i najlepsze rozwiązania dla firm. Poniżej niektóre z usług, które oferujemy klientom.

Obsługa prawna spółki komandytowej (sp.k.) i obsługa prawna spółki jawnej (sp.j.) oraz pozostałych spółek osobowych:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem, w szczególności takich jak:
  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • ustanowienie prokurenta,
  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,
  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,
  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR),
 • Due diligence
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,
 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników – także pełnienie funkcji pełnomocnika wspólnika,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Obsługa prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółki akcyjnej (SA) oraz prostej spółki akcyjnej (PSA)

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • doradztwo i wsparcie prawne w  bieżącym funkcjonowaniem spółki, a w szczególności:
  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  • dopłaty,
  • wypłaty dywidendy,
  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,
  • ustanowienie i odwołanie prokury,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,
 • Due diligence
 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,
 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce,
 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR),
 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,
 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Kancelaria Sterrn ma wieloletnie doświadczenie oraz zespół adwokatów i radców prawnych posiadający odpowiednie kwalifikacje, co jest gwarancją dostarczania konkretnych i optymalnych rozwiązań dla Klientów. Nasza obsługa prawna to nowoczesne rozstrzygnięcia, stanowiące wartość dodaną dla przedsiębiorstw, które obsługujemy. Zapraszamy do skorzystania ze stałej obsługi prawnej podmioty gospodarcze z Gliwic i innych części kraju.

Jeśli zależy Ci na kompleksowej i profesjonalnej obsłudze prawnej – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje