Obsługa prawna firm Chorzów

W ramach obsługi prawnej firm z Chorzowa, wspieramy przedsiębiorców, pomagając im prowadzić biznes w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Oferta Kancelarii STERRN skierowana jest do podmiotów gospodarczych. Obsługa prawna firm w Chorzowie obejmuje wiele obszarów, w tym: zakładanie spółek, reprezentowanie firm przed sądami i organami administracji publicznej, a także doradztwo w dziedzinie prawa spółek i prawa gospodarczego. Z naszych usług można skorzystać w całym kraju. Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie w obsłudze zarówno małych, średnich, jak i dużych firm. Przez lata działalności mieliśmy okazję świadczyć usługi prawne dla przedsiębiorstw z praktycznie wszystkich sektorów. Dzięki różnorodności naszego zespołu, który tworzą adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi, zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę. Nasza obsługa prawna obejmuje wszelkiego rodzaju transakcje realizowane przez przedsiębiorców. Zachęcamy podmioty zainteresowaną stałą obsługą prawną firm w Chorzowie do skorzystania z naszych usług.

Kompleksowa obsługa prawna firm Chorzów – skuteczne rozwiązania

Nasza kancelaria oferuje firmom i spółkom prawa handlowego kompleksowe rozwiązania prawne, wypracowane dzięki długotrwałej praktyce i doświadczeniu naszych prawników. Dostarczamy nie tylko natychmiastowe wsparcie w bieżącej działalności gospodarczej, ale również pomagamy w identyfikacji i podejmowaniu działań mających na celu minimalizację wszelkich ryzyk związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nasze usługi prawne są skierowane zarówno do małych i średnich firm, jak i do spółek osobowych i kapitałowych z Chorzowa i innych regionów kraju.

Zakres obsługi podmiotów gospodarczych w Chorzowie

W ramach pełnej obsługi spółek osobowych oferujemy Państwu:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/ inwestycyjnych,

 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem takich jak:

  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce,

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

  • ustanowienie prokurenta,

  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,

  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,

  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,

  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,

  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),

 • Due diligence,

 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,

 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników, a także pełnienie funkcji pełnomocnika wspólnika,

 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Obsługa prawna spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i akcyjnych (S.A.) obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;

 • obsługa prawna i wsparcie w  bieżącym funkcjonowaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o:

  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,

  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,

  • dopłaty,

  • wypłaty dywidendy,

  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,

  • ustanowienie i odwołanie prokury,

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,

 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,

 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki

 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,

 • Due diligence,

 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,

 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,

 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce,

 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),

 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej,

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,

 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,

 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami. 

Kancelaria STERRN – pewny partner w biznesie

Dzięki wiedzy i wysokim kwalifikacjom naszych adwokatów i radców prawnych kancelaria adwokacka opracowała optymalne rozwiązania, które stanowią wartość dodaną dla klientów w zakresie obsługi prawnej. Oprócz prawa gospodarczego specjalizujemy się również w innych obszarach, np. prawo pracy i ceny transferowe. Serdecznie zapraszamy do współpracy poszukujące profesjonalnej obsługi prawnej firmy i spółki z Chorzowa oraz z całej Polski.

Jesteś zainteresowany obsługą prawno-podatkową? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje