Obsługa prawna firm Radom

W ramach obsługi prawnej firm z Radomia, wspieramy przedsiębiorców, pomagając im prowadzić biznes w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną firm, która obejmuje m.in.: zakładanie spółek, reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej, doradztwo prawne z zakresu prawa spółek czy prawa gospodarczego. Radom jest jednym z miejsc, gdzie działamy, jednak z usług naszej kancelarii mogą korzystać przedsiębiorstwa z całej Polski. Prawnicy zajmujący się u nas prawem gospodarczym mają wieloletnią praktykę w obsłudze zarówno małych i średnich, jak i dużych firm. W trakcie działalności mieliśmy okazję świadczyć obsługę prawną przedsiębiorców działających prawie we wszystkich branżach. Dzięki temu, że mamy w zespole zarówno adwokatów i radców prawnych, jak i doradców podatkowych, dostarczamy naszym klientom kompleksowe usługi. Nasza obsługa podatkowa dotyczy wszystkich rodzajów transakcji, które prowadzą. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług podmioty, które interesuje stała obsługa prawna firm w Radomiu

Prawo gospodarcze Radom — obsługa prawna przedsiębiorstw 

Długoletnia praktyka i doświadczenie naszych prawników pozwala na dostarczanie firmom i spółkom prawa handlowego całościowych, gotowych rozwiązań prawnych. Jest to dla nich doraźne, bezpośrednie wsparcie w działalności gospodarczej. Jednocześnie przyczynia się też do wykrywania i podejmowania czynności dążących do minimalizowania wszelkiego ryzyka związanego z jej prowadzeniem. Kompleksową pomoc prawną świadczymy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek osobowych i kapitałowych z Radomia i całego kraju. 

Obsługa prawna firm Radom — szeroki zakres usług

W ramach pełnej obsługi korporacyjnej spółek osobowych oferujemy Państwu:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/ inwestycyjnych,

 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem takich jak:

  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce,

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

  • ustanowienie prokurenta,

  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,

  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,

  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,

  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,

  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR),

 • Due diligence,

 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,

 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników, a także pełnienie funkcji pełnomocnika wspólnika,

 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Obsługa prawna spółek kapitałowych, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i akcyjnych (S.A.) obejmuje natomiast:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • obsługa prawna i wsparcie w  bieżącym funkcjonowaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o:

  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,

  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,

  • dopłaty,

  • wypłaty dywidendy,

  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,

  • ustanowienie i odwołanie prokury,

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,

 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,

 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki

 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,

 • Due diligence,

 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,

 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,

 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce,

 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR),

 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej,

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,

 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,

 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Czym wyróżnia się Kancelaria Sterrn?

Nasza kancelaria adwokacka wypracowała dzięki wiedzy i wysokim kwalifikacjom naszych adwokatów i radców prawnych optymalne rozwiązania dla klientów, które są wartością dodaną świadczonej przez nas obsługi prawnej. Prawo gospodarcze to niejedyna dziedzina, która zajmujemy się w Radomiu. Oferujemy również obsługę z zakresu prawa pracy czy cen transferowych. Zachęcamy do współpracy firmy i spółki z Radomia i całej Polski. 

Najnowsze publikacje