Spory Sądowe

Kompleksowa pomoc prawna w postępowaniach sądowych przed sądami i trybunałami oraz organami administracji publicznej.

Zespół adwokatów i radców prawnych naszej Kancelarii jest w stanie zapewnić Klientom pomoc prawną na każdym etapie postępowania sądowego. Nasza oferta obejmuje również pomoc na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniach egzekucyjnych. Nasz zespół świadczy pomoc prawną przed sądami wszystkich instancji, w tym przed sądami administracyjnymi, trybunałami oraz przed organami administracyjnymi.

Nasze działania skupiają się na znalezieniu najbardziej optymalnego rozwiązania dla naszego Klienta i poprowadzenie postępowania w takim sposób by osiągnąć zamierzony cel. Wartością dodaną prezentowaną przez naszych prawników jest nie tylko wiedza merytoryczna oraz doświadczenie, ale również pragmatyczne biznesowe podejście do prowadzonych na rzecz naszych Klientów spraw.

Uzyskanie zamierzonego rozstrzygnięcia w postępowaniach wymaga nie tylko przygotowania odpowiedniej strategii procesowej, ale również specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny prawa, co zapewniamy poprzez bliską współpracę pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin prawa oraz praktykami z różnych branż.

Opiniowanie sporów sądowych i roszczeń

Świadczone przez naszą Kancelarię usługi obejmują przeprowadzenie niezbędnej analizy i oceny spraw sądowych. Weryfikujemy oraz opiniujemy zasadność wytoczenia powództwa oraz wniesienia środków odwoławczych – w sytuacji, gdy Klient występuje jako strona pozwana. Przedstawiamy naszym Klientom ryzyka związane z danym sporem sądowym, przygotowujemy strategie procesowe jak również rozwiązania mające na celu doprowadzenie do porozumienia pomiędzy stronami sporu sądowego. W naszych analizach koncertujemy się nie tylko na kwestiach prawnych, ale także uwzględniamy aspekty biznesowe prowadzenia oraz zakończenia sporu.

Spory sądowe regulacyjne

Nasze doradztwo prawne obejmuje również prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydania koncesji, licencji oraz zezwoleń. Nasz zespół prawny posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami administracyjnymi na terenie całego kraju.  Nasi prawnicy z sukcesami reprezentowali Klientów przed wieloma urzędami, m.in. Urzędem Transportu Kolejowego, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Urzędem Zamówień Publicznych, Urzędem Patentowym, organami nadzoru budowlanego oraz organami ochrony środowiska.

Postępowania sądowe karno-skarbowe

Zespół prawników Kancelarii Sterrn wyspecjalizował się również prowadzeniu postępowań karnych oraz karno-skarbowych. Dzięki temu, że nasz zespół zasilają adwokaci, radcy prawni oraz doradcy podatkowi jesteśmy w stanie podejść do sprawy, z którą zgłasza się do nas Klient, w sposób interdyscyplinarny. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących m.in. przestępstw tzw. białych kołnierzyków (white collar crimes) w tym spraw dotyczących korupcji, działania na szkodę spółki. Prawnicy naszej kancelarii specjalizują się także w postępowaniach dotyczących przestępstw karno-skarbowym, takich jak wyłudzenia VAT czy karuzele VAT oraz praniu pieniędzy.

Postępowania sądowe z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony wizerunku oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji

Prowadzimy postępowania w sporach z zakresu zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, m.in.: naśladownictwo produktów, oznaczeń handlowych i opakowań oraz nieuczciwa reklama. Nasze doświadczenia obejmują również postępowania z zakresu ochrony praw autorskich, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, naruszeń patentów, w tym patentów. Farmaceutycznych Obsługujemy również spory dotyczące domen internetowych. Nasz zespół prawników posiada bogate doświadczenia w prowadzeniu spraw dotyczących ochrony wizerunku i reputacji, w szczególności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Spory sądowe o charakterze korporacyjnym

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu sporów korporacyjnych obejmujących m.in. postępowania sądowe z zakresu zaskarżania uchwał podjętych na zgromadzeniach, rozwiązania spółki, wyłączenia wspólnika ze spółki, spory z zakresu odpowiedzialności członków zarządu, umów zawartych pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami.  Nasze działania skupiają się na analizie danej sprawy oraz przygotowaniu długoterminowej strategii działania, mającej na celu osiągnięcie zamierzonego, uzgodnionego uprzednio z Klientem, celu.

Spory sądowe z zakresu prawa pracy oraz kontraktów managerskich

Nasza kancelaria posiada doświadczenia w kompleksowej obsłudze sporów z zakresu prawa pracy w tym kontraktów managerskich. Obsługujemy Klientów w postępowaniach indywidualnych oraz grupowych. Nasi prawnicy reprezentowali Klientów przed sądami wszystkich instancji.

Jeśli zależy Ci na kompleksowej i profesjonalnej obsłudze prawnej postępowania sądowego lub innego sporu? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje