Przekształcenia / Fuzje / Przejęcia

Zmiany gospodarcze, szybko rosnąca konkurencja na rynku, chęć rozwoju powodują, że przedsiębiorcy muszą podejmować szereg działań w zakresie reorganizacji prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Takie zmiany mają na celu przyjęcie i stosowanie najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej, realizacji ustalonych celów biznesowych, czy też gospodarczych.

Zespół naszej Kancelarii, w zakresie procesu reorganizacji czyli przekształceń, fuzji i przejęć

oferuje:

  • przeprowadzenie kompleksowego audytu prawnego oraz podatkowego w celu wyboru najlepszej formy prawnej,
  • kompleksowe przeprowadzenie procesu przekształcenia, połączenia, podziału przy bieżącym doradztwie biegłego rewidenta, biura księgowego oraz doradcy podatkowego,
  • dostosowanie formy spółki do realizacji założonego celu biznesowego,
  • doradztwo przy zakładaniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw,
  • doradztwo przy wnoszeniu wkładów rzeczowych – aportów, zorganizowanych części przedsiębiorstw, akcji itd.,
  • zgłoszenie przeprowadzonego procesu przekształcenia w rejestrze KRS i innych wymaganych organach.
Potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu procesu Przekształcenia, Fuzji lub Przejęcia? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje