PRAWO PRACY

W ramach obs艂ugi prawnej przedsi臋biorc贸w 鈥 pracodawc贸w, 艣wiadczymy kompleksowe wsparcie w zakresie szeroko poj臋tego prawa pracy.

Nasi specjali艣ci posiadaj膮 bogate do艣wiadczenie zdobyte w obs艂udze przedsi臋biorc贸w dzia艂aj膮cych na r贸偶nych rynkach i w wielu sektorach gospodarki. Doradzamy w bie偶膮cej regulacji stosunk贸w mi臋dzy pracodawc膮 a zatrudnionym na ka偶dym etapie (od rekrutacji po a偶 po ustanie zatrudnienia), pomagamy w tworzeniu lub dostosowywaniu wewn臋trznych akt贸w prawa pracy, wspieramy pracodawc臋 w stosunkach z organizacjami zwi膮zkowymi, prowadzimy tak偶e spory s膮dowe i pozas膮dowe w imieniu przedsi臋biorcy 鈥 pracodawcy.

艢wiadczona przez Kancelari臋 obs艂uga przedsi臋biorc贸w w zakresie prawa pracy m.in. obejmuje:

 • reprezentowanie pracodawc贸w w sporach z pracownikami, w tym reprezentacja przed s膮dami, w szczeg贸lno艣ci w sprawach o wynagrodzenie (z tytu艂u umowy o prac臋, premii, godzin nadliczbowych, innych 艣wiadcze艅 przewidzianych w wewn膮trzzak艂adowych aktach prawa pracy), w sprawach dotycz膮cych odpowiedzialno艣ci pracownik贸w (zar贸wno materialnej jak i porz膮dkowej), w sprawach zwi膮zanych z rozwi膮zaniem stosunku pracy (przywr贸cenie do pracy, odszkodowanie), w sprawach o mobbing lub naruszenie zasady r贸wnego traktowania w zatrudnieniu,
 • przygotowywanie i opracowywanie opinii prawnych z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
 • audyty wewn膮trzzak艂adowych akt贸w prawa pracy i pomoc w ich dostosowaniu do obowi膮zuj膮cych przepis贸w,
 • przygotowywanie i opracowywanie wewn臋trznej dokumentacji pracodawcy (Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych),
 • przygotowywanie projekt贸w um贸w o prac臋, aneks贸w, wypowiedze艅 zmieniaj膮cych,
 • doradztwo i pomoc w zakresie wypowiadania i rozwi膮zywania um贸w o prac臋, w tym bez wypowiedzenia z winy pracownika (tak偶e w przypadku pracownik贸w podlegaj膮cych szczeg贸lnej ochronie),
 • przygotowanie i pomoc we wdro偶eniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych,
 • sprawy zwi膮zane z zak艂adaniem i funkcjonowaniem organizacji zwi膮zkowych u pracodawcy, a tak偶e spo艂ecznej inspekcji pracy oraz rad pracownik贸w,
 • uczestnictwo w negocjacjach ze zwi膮zkami zawodowymi oraz doradztwo w zakresie rozwi膮zywania spor贸w zbiorowych,
 • bie偶膮ce doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepis贸w prawa pracy, w tym czasu pracy, odpowiedzialno艣ci pracownik贸w, urlop贸w oraz funkcjonowania ZF艢S,
 • doradztwo w zakresie zakazu konkurencji oraz um贸w szkoleniowych 鈥 o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik贸w,
 • doradztwo i pomoc w przypadku kontroli Pa艅stwowej Inspekcji Pracy, w tym pomoc w przygotowaniu odpowiedzi pokontrolnych,
 • doradztwo i pomoc w sytuacji restrukturyzacji zatrudnienia, w tym w procesach zwolnie艅 indywidualnych i grupowych,
 • pomoc i doradztwo w zakresie prawid艂owego kierowania pracownik贸w na badania wst臋pne, okresowe i kontrolne oraz pomoc w prowadzeniu prawid艂owej dokumentacji w tym zakresie,
 • doradztwo i pomoc w zakresie prawid艂owego stosowania w stosunkach pracowniczych obowi膮zuj膮cych przepis贸w w zakresie ochrony danych osobowych w oparciu o RODO, w tym przygotowywanie projekt贸w odpowiednich upowa偶nie艅 do przetwarzania danych osobowych dla pracownik贸w,
 • bie偶膮ce wsparcie dzia艂贸w kadrowych(prawo pracy),
 • doradztwo i pomoc w sporz膮dzaniu dokumentacji zwi膮zanej z wypadkami przy pracy,
 • konsultacje w zakresie zawieranych um贸w cywilnoprawnych.
Je偶eli potrzebujesz wsparcia z zakresu prawa pracy- Skontaktuj si臋 z nami Formularz kontaktowy
This site is registered on wpml.org as a development site.