Due diligence

Due diligence to specjalistyczna usługa obejmująca kompleksowe badanie stanu prawnego przedsiębiorstwa.

Due diligence (audyt prawny) pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk oraz ich wyeliminowanie. Due diligence najczęściej stosuje się w przypadku transakcji sprzedaży przedsiębiorstw lub ich części, wprowadzenia spółki na giełdę papierów wartościowych, jej reorganizacji.

Oferta usługi due diligence obejmuje m.in.:

 • dokumentów założycielskich i korporacyjnych przedsiębiorstwa,
 • majątku spółki – stanu nieruchomości oraz kluczowych ruchomości spółki,
 • obowiązującej w spółce struktury właścicielskiej,
 • umów handlowych i kontraktów,
 • kwestii pracowniczych,
 • udzielonych zabezpieczeń,
 • posiadanych zezwoleń, koncesji, licencji,
 • zobowiązań spółki,
 • prowadzonych sporów sądowych oraz administracyjnych,
 • sytuacji księgowej oraz podatkowej spółki.

Raport due diligence

Z przeprowadzonego badania otrzymujecie Państwo kompleksowe opracowanie dotyczące badanego przedsiębiorstwa, opis zidentyfikowanych ryzyk oraz propozycje ich eliminacji. Prawidłowo przeprowadzone badanie due diligence pozwala na:

 • eliminację ryzyka zapłaty kar administracyjnych, grzywien, kar, odszkodowań,
 • eliminację ryzyka wszczęcia wobec spółki postępowań sądowych oraz administracyjnych,
 • wyeliminowanie z obrotu wzorców umów zawierających zapisy narażające spółkę na odpowiedzialność odszkodowawczą,
 • wprowadzenie jednolitych wzorców umów, zawierających zapisy korzystne dla spółki,
 • odpowiednie zabezpieczenie przysługujących spółce praw autorskich, znaków graficznych, wzorów przemysłowych i patentów.
Szukasz wsparcia w przeprowadzaniu audytu prawnego (due diligence) przedsiębiorstwa? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje