Obsługa prawna firm Bielsko Biała

W ramach obsługi prawnej firm z Bielska-Białej, wspieramy przedsiębiorców, pomagając im prowadzić biznes w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Oferujemy szeroki zakres usług dla przedsiębiorców, obejmujący różnorodne obszary. Obsługa prawna firm w Bielsku-Białej obejmuje, m.in.: profesjonalną pomoc w zakładaniu spółek, reprezentowanie firm przed sądami i organami administracji publicznej czy doradztwo z zakresu prawa spółek i prawa gospodarczego. Naszą ofertą obejmujemy teren całej Polski. Zespół prawników kancelarii posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich wielkości – obsługujemy zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje. Przez wiele lat praktyki zdobyliśmy szeroką wiedzę branżową, co pozwala nam skutecznie obsługiwać przedsiębiorstwa z różnych sektorów. Nasze usługi są kompleksowe, ponieważ zatrudniamy zarówno adwokatów, radców prawnych, jak i doradców podatkowych. Zapewniamy także obsługę podatkową dla naszych klientów, obejmującą wszystkie ich transakcje. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej stałej obsługi prawnej dla firm w Bielsku-Białej.

Obsługa prawna firm Bielsko-Biała – doświadczenie i profesjonalizm

Nasi adwokaci i radcy prawni posiadają bogate doświadczenie, które pozwala zapewnić firmom kompleksowe rozwiązania prawne. Nasze usługi mają na celu nie tylko bezpośrednie wsparcie w bieżącej działalności, ale także identyfikację i minimalizację związanych z nią ryzyk. Jako specjalizująca się w prawie gospodarczym kancelaria, oferujemy obsługę prawną zarówno dla małych i średnich przedsiębiorców, jak i dla spółek osobowych i kapitałowych z siedzibą w Bielsku-Białej i na terenie całego kraju.

Obsługa podmiotów gospodarczych Bielsko-Biała – pełen zakres usług

Obsługa korporacyjna spółek: komandytowej (sp.k.), jawnej (sp.j.) i pozostałych osobowych obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/ inwestycyjnych,
  doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem takich jak:

  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce, 

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

  • ustanowienie prokurenta,

  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,

  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,

  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,

  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,

  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),

 • Due diligence,

 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
  doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,

 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników, a także pełnienie funkcji pełnomocnika wspólnika,

 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Obsługa prawna spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i akcyjnych (S.A.) w Bielsku-Białej obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;

 • obsługa prawna i wsparcie w  bieżącym funkcjonowaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o:

  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,

  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,

  • dopłaty,

  • wypłaty dywidendy,

  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,

  • ustanowienie i odwołanie prokury,

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,

 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,

 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki

 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,

 • Due diligence,

 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,

 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,

 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce,
  ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),

 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej,

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,

 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,

 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię STERRN?

Nasza kancelaria adwokacka doskonale rozumie potrzeby klientów i oferuje rozwiązania, które przynoszą im realną wartość dodaną. Wyjątkowe podejście do obsługi podmiotów gospodarczych wynika z bogatego doświadczenia i wysokich kwalifikacji naszych adwokatów i radców prawnych. Oprócz specjalizacji w prawie gospodarczym posiadamy również szeroką wiedzę i praktykę w innych obszarach, takich jak prawo pracy czy ceny transferowe. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami zarówno z Bielska-Białej, jak i z całej Polski.

Jesteś zainteresowany obsługą prawno-podatkową? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje