Obsługa prawna firm Bytom

W ramach obsługi prawnej firm z Bytomia, wspieramy przedsiębiorców, pomagając im prowadzić biznes w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Świadczona przez nas obsługa prawna firm obejmuje m.in.: zakładanie spółek, reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej, doradztwo prawne z zakresu prawa spółek czy prawa gospodarczego. Bytom jest jednym z miast, w których działamy, ale kancelaria ma ogólnopolski zasięg. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, zarówno małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Przez lata praktyki zajmowaliśmy się obsługą prawną przedsiębiorstw działających w wielu różnorodnych branżach. Zapewniamy kompleksowe usługi, gdyż w skład zespołu wchodzą zarówno adwokaci i radcy prawni, jak i doradcy podatkowi. Obsługa podatkowa, którą oferujemy dotyczy wszystkich transakcji prowadzonych przez klientów. Zachęcamy do skorzystania ze stałej obsługi prawnej dla firm w Bytomiu

Prawo gospodarcze Bytom — obsługa prawna dla przedsiębiorców 

Wieloletnie doświadczenie naszych adwokatów i radców prawnych umożliwia dostarczanie firmom kompleksowych rozwiązań prawnych. Są one zarówno bezpośrednim wsparciem ich działalności, jak i służą rozpoznawaniu i niwelowaniu ryzyk, związanych z jej prowadzeniem. Jako kancelaria prawa gospodarczego świadczymy obsługę prawną małych i średnich przedsiębiorców, jak i dla spółek osobowych i kapitałowych z siedzibą w Bytomiu, a także całym kraju

Obsługa prawna firm Bytom — szczegółowy zakres usług

Obsługa korporacyjna spółek: komandytowej (sp.k.), jawnej (sp.j.) i pozostałych spółek osobowych obejmuje:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/ inwestycyjnych,

 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem takich jak:

  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce,

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

  • ustanowienie prokurenta,

  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,

  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,

  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,

  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,

  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR),

 • Due diligence,

 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,

 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników, a także pełnienie funkcji pełnomocnika wspólnika,

 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Obsługa prawna spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i akcyjnych (S.A.) w Bytomiu obejmuje:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • obsługa prawna i wsparcie w  bieżącym funkcjonowaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o:

  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,

  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,

  • dopłaty,

  • wypłaty dywidendy,

  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,

  • ustanowienie i odwołanie prokury,

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,

 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,

 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki

 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,

 • Due diligence,

 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,

 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,

 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce,

 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR),

 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej,

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,

 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,

 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Kancelaria Sterrn — co nas wyróżnia?

Nasza kancelaria adwokacka oferuje najlepsze dla klientów rozwiązania, które stanowią wartość dodaną naszej usługi. Wypracowaliśmy je dzięki dużemu doświadczeniu i  wysokim kwalifikacjom naszych adwokatów i radców prawnych. Oprócz prawa gospodarczego zajmujemy się również wieloma innymi zagadnieniami, takimi jak np. prawo pracy czy ceny transferowe. Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty gospodarcze z Bytomia i całej Polski.

Jesteś zainteresowany obsługą prawno-podatkową? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Obsługa prawna firm Bytom

Najnowsze publikacje