Kancelaria Prawna Chorzów

Świadczona przez naszą kancelarię obsługa prawna firm i spółek obejmuje m.in. usługi doświadczonych adwokatów w Chorzowie, którzy specjalizują się w prawie gospodarczym. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych prawników i doradców podatkowych, którzy wspólnie działają na rzecz zapewnienia naszym Klientom najwyższej jakości usług. Oferujemy kompleksowe wsparcie podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich wielkości i branży, w jakiej funkcjonują. Nasza kancelaria adwokacka w Chorzowie jest znana z dokładności, zaangażowania i skuteczności.

Kancelaria adwokacka Chorzów – obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Wieloletnia praktyka w dziedzinie prawa gospodarczego oraz kompetencje naszych prawników w Chorzowie pozwalają nam oferować Klientom wszechstronne usługi prawne. Stanowią one nie tylko wsparcie dla bieżącej działalności klientów, ale również pomagają w identyfikacji i ograniczaniu potencjalnych zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nasza kancelaria prawna w Chorzowie specjalizuje się w obsłudze prawnej firm oraz spółek osobowych i kapitałowych, nie tylko z Chorzowa, ale również z innych regionów Polski. 

W ramach obsługi prawnej spółek osobowych prawa handlowego oferujemy:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/ inwestycyjnych,
 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem takich jak:
  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • ustanowienie prokurenta,
  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,
  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,
  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • Due diligence,
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,
 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników, a także pełnienie funkcji pełnomocnika wspólnika,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

W ramach obsługi prawnej kapitałowych spółek handlowych świadczymy następujące usługi:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • obsługa prawna i wsparcie w  bieżącym funkcjonowaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o:
  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  • dopłaty,
  • wypłaty dywidendy,
  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,
  • ustanowienie i odwołanie prokury,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,
 • Due diligence,
 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,
 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce,
 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,
 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami. 

Jako kancelaria doradztwa podatkowego w Chorzowie, oferujemy wsparcie w zakresie cen transferowych, świadczymy również usługi doradcze w zakresie prawa pracy.

Kancelaria prawna STERRN Chorzów – zaufany partner biznesowy 

Nasza kancelaria adwokacka jest otwarta na współpracę z firmami z Chorzowa i całej Polski. Zachęcamy do nawiązania współpracy z naszym zespołem specjalistów, który na co dzień stanowi dla wielu podmiotów nieocenione wsparcie w zakresie doradztwa prawnego. Razem możemy przekształcić wyzwania prawne w sukcesy biznesowe.

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi dla firm z całej Polski
Zależy Ci na kompleksowej i profesjonalnej obsłudze prawnej i podatkowej? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje