Kancelaria Prawna Częstochowa

Kancelaria STERRN oferuje usługi wykwalifikowanych adwokatów w Częstochowie, adresowane do przedsiębiorców i spółek. W zakresie doradztwa świadczonego przez naszą kancelarię adwokacką znajdują się różne aspekty prawne i podatkowe związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych: od zakładania spółek, przez doradztwo podatkowe, aż po reprezentację w sądach i przed organami administracyjnymi. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm różnej wielkości, z niemal każdej branży. Dysponujemy wysoce kwalifikowanym zespołem, w którym znajdują się adwokaci, radcy prawni oraz doradcy podatkowi. Możemy świadczyć usługi na terenie całego kraju, zapewniając kompleksową obsługę prawno-gospodarczą. Zachęcamy przedsiębiorstwa poszukujące stałej obsługi prawnej w Częstochowie do nawiązania z nami współpracy.

Kancelaria prawna Częstochowa – zakres naszych usług

Kancelaria prawa gospodarczego i podatkowego STERRN, w ramach obsługi spółek: komandytowych, jawnych i pozostałych osobowych, oferuje usługi takie jak:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/ inwestycyjnych,
 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem takich jak:
  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • ustanowienie prokurenta,
  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,
  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,
  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • Due diligence,
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
  doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,
 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników, a także pełnienie funkcji pełnomocnika wspólnika,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Nasze kancelaria prawna obsługuje również spółki handlowe – z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne w Częstochowie. Usługi te obejmują m.in.:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • obsługa prawna i wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o:
  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  • dopłaty,
  • wypłaty dywidendy,
  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,
  • ustanowienie i odwołanie prokury,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,
 • Due diligence,
 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,
 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce,
  ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,
 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Kancelaria prawna STERRN – pewny partner w biznesie

Korzystając z wiedzy i umiejętności zespołu prawników i radców prawnych, nasze biuro adwokackie stworzyło skuteczne metody, które dostarczają realnej wartości dla naszych klientów w aspekcie usług prawnych. Nie ograniczamy się jedynie do prawa gospodarczego; nasza praktyka obejmuje również doradztwo prawne w takich dziedzinach jak prawo pracy czy ceny transferowe. Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy przedsiębiorstwa i spółki z Częstochowy, poszukujące rzetelnej i kompleksowej obsługi prawnej.

Najnowsze publikacje