Kancelaria Prawna Radom

Oferta kancelarii STERRN, w tym usługi wykwalifikowanych adwokatów w Radomiu, skierowana jest do przedsiębiorców szukających wszechstronnego wsparcia prawnego. Jako kancelaria prawa gospodarczego, specjalizujemy się w obsłudze prawnej firm z niemal każdego sektora rynku. Zatrudniamy profesjonalistów z bogatą wiedzą i doświadczeniem, w tym adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, aby zapewnić kompleksowe usługi wspierające działanie przedsiębiorstw w warunkach stale zmieniających się przepisów i regulacji prawnych.

Kancelaria prawna Radom – zakres usług

Obsługując spółki komandytowe, jawne i pozostałe spółki osobowe, nasza kancelaria prawna w Radomiu oferuje takie usługi jak:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/ inwestycyjnych,
 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem takich jak:
  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • ustanowienie prokurenta,
  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,
  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,
  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • Due diligence,
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
  doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,
 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników, a także pełnienie funkcji pełnomocnika wspólnika,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Zapewniamy także obsługę prawną spółek handlowych (sp. z o.o. i s.a.) w Radomiu. Usługi te obejmują m.in.:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • obsługa prawna i wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o:
  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  • dopłaty,
  • wypłaty dywidendy,
  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,
  • ustanowienie i odwołanie prokury,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,
 • Due diligence,
 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,
 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce,
  ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,
 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Dlaczego warto podjąć współpracę z kancelarią STERRN?

Nasza kancelaria adwokacka to gwarancja profesjonalizmu i rzetelności, która sprawdziła się nie tylko na rynku w Radomiu, ale również w całej Polsce. Z uwagi na różnorodność naszych usług i zespół ekspertów, jesteśmy gotowi sprostać najbardziej złożonym wyzwaniom prawnym. Oprócz specjalności w prawie gospodarczym i doradztwa podatkowego zapewniamy również wsparcie w takich dziedzinach prawa jak ceny transferowe.i prawo pracy. Jeżeli są Państwo zainteresowani stałym doradztwem prawnym, zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze publikacje