Kancelaria Prawna Bielsko-Biała

Nasza kancelaria adwokacka zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie prawa dla firm i spółek, w tym usługi doświadczonych adwokatów w Bielsku-Białej, którzy specjalizują się w prawie gospodarczym. Nasz zespół składający się również z doradców podatkowych i radców prawnych posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek osobowych, spółek kapitałowych, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Przez lata, Kancelaria STERRN dostarczała wsparcie prawne dla przedsiębiorstw działających praktycznie w każdym sektorze rynku. Nasza siła tkwi w łączeniu różnych specjalności i kompleksowym podejściu: uwzględniamy zarówno aspekty prawne, jak i podatkowe każdej transakcji realizowanej przez naszych Klientów. Zachęcamy przedsiębiorców z Bielska-Białej oraz całej Polski do korzystania z naszej oferty doradztwa prawnego.

Kancelaria adwokacka STERRN w Bielsku-Białej – kompleksowa obsługa prawna dla podmiotów gospodarczych

Bogate doświadczenie naszych prawników stanowi gwarancję dostarczenia wszechstronnych rozwiązań prawnych dla Klientów z Bielska-Białej i całego kraju. Nasze usługi zapewniają wsparcie w codziennej działalności i pomagają w identyfikacji i minimalizacji potencjalnych ryzyk. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego Klienta oraz głębokiej analizie specyfiki jego działalności jesteśmy w stanie dostosować nasze doradztwo do konkretnych potrzeb i oczekiwań. Nasza misja polega na budowaniu długotrwałych relacji opartych na zaufaniu, profesjonalizmie i skuteczności świadczonych usług.

W zakresie obsługi prawnej spółek komandytowych, jawnych i pozostałych spółek osobowych nasza kancelaria prawna oferuje między innymi:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/ inwestycyjnych, 
 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem takich jak:
  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce, 
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • ustanowienie prokurenta,
  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,
  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,
  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • Due diligence,
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
  doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,
 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników, a także pełnienie funkcji pełnomocnika wspólnika,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Obsługa prawna spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • obsługa prawna i wsparcie w  bieżącym funkcjonowaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o:
  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  • dopłaty,
  • wypłaty dywidendy,
  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,
  • ustanowienie i odwołanie prokury,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,
 • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,
 • Due diligence,
 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,
 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce, ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,
 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Nasza oferta jest uzupełniana poradami prawnymi z zakresu prawa pracy i cen transferowych

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi dla firm z całej Polski
Zależy Ci na kompleksowej i profesjonalnej obsłudze prawnej i podatkowej? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje