Sterrn Anna Jankowska Matyja Doradca Podatkowy

Anna Jankowska-Matyja

Senior Partner / Doradca Podatkowy

Anna Jankowska-Matyja posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów podatkowych. Zajmuje się sporządzaniem opinii prawno-podatkowych, bierze udział w audytach podatkowych z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.

Anna specjalizuje się w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych oraz przeprowadzaniu procesów reorganizacji
i racjonalizacji działalności Klientów z uwzględnieniem aspektów prawno-podatkowych.

Od lat reprezentuje także podatników w postępowaniach podatkowych (zarówno na etapie postępowania przed organami podatkowymi i skarbowymi, jak
i w postępowaniu sądowo-administracyjnym), sporządza odwołania i skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.