Kancelaria Prawna Ruda Śląska

Poszukując doświadczonego adwokata w Rudzie Śląskiej, warto zwrócić uwagę na ofertę kancelarii prawnej STERRN. Reprezentując obszerny zakres specjalizacji prawnych, świadczymy usługi skierowane do przedsiębiorstw i spółek. 

STERRN – kancelaria prawna Ruda Śląska    

Nasz zespół tworzą kompetentni prawnicy, doradcy podatkowi oraz radcy prawni, którzy ściśle ze sobą współpracują w celu dostarczenia Państwu wszechstronnej obsługi prawnej. Doświadczenie, jakim dysponują specjaliści z naszej kancelarii, jest efektem lat praktyki, a także nieustannego doskonalenia zawodowego. Każdy adwokat w naszym zespole łączy biegłość teoretyczną z praktycznym know-how. 

Dbamy o to, by nasza kancelaria prawa gospodarczego była miejscem, gdzie znajdą Państwo wsparcie w trudnych sytuacjach prawnych, ale również źródłem wiedzy oraz doradztwa na najwyższym poziomie. Współpracując z naszą kancelarią adwokacką w Rudzie Śląskiej, mają Państwo pewność, że wszelkie świadczone przez nas usługi oparte są na solidnych podstawach prawnych.

Porady prawne Ruda Śląska – zakres działań   

Obsługa prawna firm w Rudzie Śląskiej, którą oferujemy to:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych lub inwestycyjnych,
 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem, takich jak:
  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • ustanowienie prokurenta,
  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,
  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,
  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • Due diligence,
 • zakładanie nowych spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,
 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników, także jako pełnomocnik wspólnika,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed urzędami oraz sądami wszystkich instancji.

Obsługa prawna spółek z o.o i spółek akcyjnych, obejmuje usługi takie jak:

 • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów gospodarczych i inwestycyjnych;
 • obsługa prawna i wsparcie w  bieżącym funkcjonowaniu, zwłaszcza w zakresie:
  • sprzedaży udziałów i akcji w spółkach,
  • podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,
  • dopłat,
  • wypłat dywidendy,
  • zmian osobowych w organach spółek, w tym odwołania i powołania członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,
  • ustanowienia i odwołania prokury,
  • zatwierdzenia sprawozdań finansowych, przeznaczenia zysku bądź pokrycia strat, udzielania absolutorium członkom organów,
 • zakładanie kolejnych spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki,
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,
 • Due diligence,
 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,
 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce,
 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • dematerializację akcji spółki akcyjnej,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,
 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • reprezentację w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Kancelaria STERRN – pewny partner biznesowy

Nasza kancelaria adwokacka zorientowana jest na potrzeby i oczekiwania klientów, proponując im rozwiązania, które przynoszą konkretne korzyści. Specjalistyczna wiedza w zakresie obsługi przedsiębiorstw wynika z lat praktyki i ugruntowanych umiejętności naszego zespołu prawników i radców prawnych. Oprócz specjalizacji w prawie gospodarczym, posiadamy szeroki zakres wiedzy również w wielu innych dziedzinach prawa, takich jak prawo pracy czy kwestie związane z cenami transferowymi. Zapraszamy do współpracy firmy z Rudy Śląskiej i całej Polski.

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi dla firm z całej Polski
Zależy Ci na kompleksowej i profesjonalnej obsłudze prawnej i podatkowej? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje