Wspieranie Innowacyjności – IP BOX i B+R

Implementacja preferencyjnych rozwiązań takich jak IP BOX i B+R posiada kluczowe znaczenie we wzmacnianiu korzystnego wpływu transferu wiedzy na rynek.

Ulga IP BOX

Oferta w zakresie IP BOX ma zapewnić naszym klientom kompleksowe wdrożenie 5% stawki podatku PIT lub CIT dla obszaru działalności związanej z tworzeniem oprogramowania komputerowego.

 • Obszar specjalizacji Kancelarii STERRN obejmuje m.in.:
 • analizy umów zawieranych z kontrahentami pod kątem wymogów ulgi IP BOX,
 • opracowanie strategii dla procedury wdrożenia ulgi IP BOX,
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowej,
 • wsparcie, opieka i doradztwo w zakresie stosowania ulgi IP BOX,
 • reprezentacja przed organami.

Analiza umów- IP Box

Korzystanie z ulgi IP BOX wymaga spełnienia ważnych wymogów formalnych.

Nasi eksperci dokonają analizy Państwa umów, z których dochód ma zostać opodatkowany preferencyjną stawką oraz doradzą, co należy zmienić w zakresie postanowień, tak aby ulga odnalazła zastosowanie.

Uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Uzyskanie wydawanej przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej pozytywnej interpretacji podatkowej zapewnia ochronę prawną w odniesieniu do stosowania przepisów oraz jest rekomendowane przez Ministra Finansów.

Należy jednak pamiętać, że niewłaściwie sporządzony wniosek – nawet jeśli uzyskał aprobatę ze strony Dyrektora KIS – może nie spełniać swojej funkcji. Ma to miejsce wówczas, gdy opis stanu faktycznego różni się od rzeczywistej działalności podatnika.

Jako Kancelaria oferujemy przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, po uprzedniej analizie działalności Klienta. W tym zakresie działamy w oparciu
o opracowane przez nas kwestionariusze, których celem jest usprawnienie
w  przekazywaniu informacji koniecznych do opracowania skutecznego wniosku.

Wsparcie i opieka po wdrożeniu IP BOX

Korzystanie z ulgi IP BOX obwarowane jest szeregiem wymagań, szczególnie w zakresie prowadzenia odpowiedniej ewidencji przychodów i kosztów.
Wymaga to systematyczności oraz prawidłowego rozpoznania i klasyfikacji zaistniałych zdarzeń gospodarczych.

W ramach kompleksowego wdrożenia IP BOX oferujemy Państwu wsparcie, objaśnienia
i doradztwo w każdym z obowiązków wynikających z stosowania ulgi, nakierowując
jednocześnie na zrozumienie mechanizmu ulgi.

Klient, który uzyska pozytywną interpretację podatkową otrzyma od nas dedykowany jego potrzebom arkusz wraz z szczegółową instrukcją, który m.in. pozwoli mu w prosty sposób prowadzić ewidencję na potrzeby ulgi IP BOX.

Jako jedni z nielicznych zapewniamy również wsparcie na wypadek ewentualnych czynności kontrolnych ze strony organów skarbowych dotyczących stosowania IP BOX. W zależności od potrzeb, jesteśmy gotowi udzielić konsultacji, przygotować projekty pism oraz podjąć się reprezentacji przed organami podatkowymi.

Więcej o uldze IP BOX : Ulga IP BOX dla programistów – czym jest i kogo obowiązuje

ULGA B+R

Usługi poświęcone uldze B+R umożliwią przedsiębiorcom uzyskać pomniejszenie obciążeń podatkowych w zakresie PIT lub CIT, przy użyciu dodatkowych odliczeń od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na prowadzoną działalność badawczo-rozwojową.

Przedmiot specjalizacji Kancelarii STERRN stanowi m.in.:

 • Analiza projektów pod kątem ulgi B+R,
 • Identyfikacja potencjalnych kosztów kwalifikowanych,
 • opracowanie strategii dla procedury wdrożenia ulgi B+R,
 •  sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowej,
 • wsparcie, opieka i doradztwo w zakresie stosowania ulgi B+R,
 • reprezentacja przed organami.

Analiza projektów- B+R

Aby móc skorzystać z ulgi, przedsiębiorca musi ponosić wydatki na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

W ogólnym rozumieniu przepisów jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Nasi specjaliści dokonają szczegółowej analizy realizowanych przez Państwa projektów
z punktu widzenia kryterium działalności B+R oraz możliwych do uzyskania korzyści podatkowych.

Identyfikacja kosztów kwalifikowanych B+R

Rozpoznanie ponoszonych kosztów, które mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane stanowi kluczową kwestię ponieważ wydatki te mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania (dochodu) w wysokości 100% lub 150% w niektórych przypadkach.

W efektywnym zatem ujęciu, koszty kwalifikowane mogą zostać co najmniej dwukrotnie uwzględnione przy obliczaniu podatku dochodowego, tym samym zmniejszając jego wysokość. Niestety, nie każdy wydatek może stanowić koszt kwalifikowany, jednak przepisy pod tym względem pozostają dość liberalne.

W ramach naszych usług, po zbadaniu działalności, przedstawione Państwu zostaną konkretne typy występujących kosztów, które można przypisać do ulgi B+R wraz z objaśnieniem.

Opracowanie strategii- B+R

Skorzystanie z ulgi B+R wiąże się z odpowiednim przygotowaniem.

Szczególnie ważnym elementem tworzenia strategii jest sporządzenie odrębnej ewidencji księgowej wydatków związanych z działalnością B+R, którą przedsiębiorca musi prowadzić.

Niezmiernie ważna jest także możliwość potwierdzenia zobiektywizowanego charakteru ponoszonych kosztów kwalifikowanych. W tym celu, zasadnicze pozostaje sporządzenie właściwej dokumentacji, przykładowo takiej jak opis projektu B+R.

Niezależnie od potrzeb, nasza Kancelaria jest gotowa przygotować dla Państwa szczegółowy plan wdrożenia ulgi B+R wraz z wszelką niezbędną, jak i dodatkową dokumentacją, tj. ewidencję księgową, czy opis projektu.

Warto również podkreślić, że dopuszczalne jest łączenie ulgi B+R z ulgą IP BOX. Uznajemy to za szczególnie korzystne rozwiązanie dla większych firm z sektora IT, jednak wymagające przeprowadzenia zindywidualizowanego procesu wdrożenia.

Wdrożenie ulgi B+R oraz IP Box to rozwiązania atrakcyjne zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników- Skontaktuj się z nami by poznać szczegóły oferty! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje