Ulga IP BOX dla programistów – czym jest i kogo obowiązuje

5% podatku dochodowego dla programistów czyli ulga IP BOX – czym jest i kogo obowiązuje.

Ulga IP BOX pozwala na opodatkowanie dochodów czerpanych z wytworzonych lub rozwiniętych praw własności intelektualnych według preferencyjnej stawki 5%.

Czym jest ulga IP BOX oraz kto i na jakich warunkach może skorzystać?

Obowiązujące od początku 2019 roku przepisy o uldze IP BOX wprowadziły możliwość preferencyjnego opodatkowania stawką 5% dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej.

W założeniach prawodawcy, głównym celem tego rozwiązania było podniesienie atrakcyjności wykonywania w Polsce działalności badawczo-rozwojowej oraz zachęcenie przedsiębiorców do szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej, tym samym stawiając ważny krok na drodze do nowoczesnej gospodarki opartej o wiedzę i inwencję twórczą.

Preferencje typu Patent/Intellectual Propety BOX jako element polityki prorozwojowej, spotkać można w krajach na całym świecie, w tym m.in. Izraelu, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Luksemburgu.

Kogo obowiązuje ulga IP BOX

Ulga IP BOX dedykowana jest podatnikom prowadzącym zarejestrowaną działalność gospodarczą, którzy w wyniku prowadzonej przez siebie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów ale przez siebie opatentowanych, osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowanych IP).

W praktyce oznacza to, że programiści pracujący w systemie B2B lub freelancing, mogą skorzystać z ulgi IP BOX czyli z obniżonej stawki podatku dochodowego i odzyskać nadpłacony podatek.

Preferencyjna stawka 5% zastępuje odpowiednio:

  • 17% i 32% – zasady ogólne PIT,
  • 19% – podatek liniowy PIT,
  • 9% i 19% – podatek CIT.

Działalność B+R

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z ulgi IP BOX, jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Przepisy wskazują, że jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Należy przy tym mieć na uwadze fakt, iż wystarczające jest, aby działalność B+R stanowiła działanie twórcze na skale przedsiębiorstwa.

Prace rozwojowe skupiają się na tworzeniu nowych rozwiązań w oparciu o dostępne umiejętności i wiedzę, natomiast badania naukowe wyróżnia teoretyczno–eksperymentalny charakter.

W świetle powyższego, zdecydowana większość prac wykonana przez programistów wpisuje się w model prac rozwojowych, tym samym spełniając podstawowe kryterium ulgi IP BOX.

Kwalifikowane IP

Działalność badawczo-rozwojowa może prowadzić do wytworzenia nowego prawa własności intelektualnej. Przepisy o uldze IP BOX ustanawiają zamknięty katalog tych praw, z których uzyskiwany dochód może zostać opodatkowany obniżoną stawką.

Katalog obejmuje osiem rodzajów kwalifikowanego IP, w tym m.in. patent, wzór użytkowy oraz prawo do programu komputerowego.

Programiści a ulga IP BOX

Osoby wykonujące prace programistyczne stanowią grupę podatników, którzy z łatwością mogą skorzystać z preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego, prowadząc przeciętnie do rocznych oszczędności na poziomie kilkunastu tysięcy złotych.

Aby skorzystać z ulgi IP BOX, programista powinien:

  • tworzyć od podstaw lub ulepszać/rozwijać w ramach prowadzonej działalności B+R oprogramowanie komputerowe podlegające ochronie prawno-autorskiej;
  • uzyskiwać dochód pochodzący ze sprzedaży prawa autorskiego do programu komputerowego, bądź należności licencyjnych za korzystanie z niego;
  • prowadzić odrębną ewidencję dla wszystkich zdarzeń gospodarczych (np. wydatki) bezpośrednio związanych z konkretnym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Co istotne, ulga IP BOX dedykowana jest wyłącznie podatnikom prowadzącym zarejestrowaną działalność gospodarczą. Programiści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, nie mogą zatem z niej skorzystać.

Jak skorzystać z ulgi IP BOX?

Spełniający warunki podatnik, może skorzystać z preferencji po zakończeniu roku podatkowego.

W trakcie roku podatkowego, zaliczki na podatek dochodowy tradycyjnie podlegają wpłacie według domyślnie przyjętej formy opodatkowania, natomiast w zeznaniu rocznym należy wyodrębnić z ogólnego dochodu wysokość dochodu z kwalifikowanych IP uzyskanego w ciągu danego roku podatkowego.

Wobec wyodrębnionego dochodu zastosowanie znajduje stawka 5%, tym samym prowadząc do utworzenia nadpłaty podatku i co za tym idzie – jego zwrotu.

Ponadto, jeżeli tylko okoliczności na to pozwalają, możliwe pozostaje wykorzystanie ulgi IP BOX do dochodów z kwalifikowanych IP do 5 lat wstecz, jednak nie dalej niż do rozliczeń za rok 2019.

Chcąc skorzystać z ulgi IP BOX należy jednak pamiętać, że wciąż jest to novum w polskim systemie prawa podatkowego, co przekuwa się na brak wykształconej praktyki, a nawet teorii ostatecznego stosowania tych przepisów.

Co prawda, Minister Finansów w swoich objaśnieniach potwierdził, że pojęcie programu komputerowego powinno być rozumiane szeroko, niemniej jednak zaznaczył również, że z uwagi na dynamiczny rozwój technologii nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie tego terminu, w związku z czym podatnik chcący skorzystać z ulgi IP BOX i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Okazuje się więc, że aby skorzystać w założeniu z prostej preferencji, trzeba przestrzegać ściśle określonych reguł, aby nie wpaść w pułapki.

Rozsądnym zatem ruchem jest opracowanie strategii wspólnie z prawnikiem, wyspecjalizowanym w prawie podatkowym. Aczkolwiek, nawet na tym etapie należy zachować szczególną ostrożność ponieważ popularność ulgi IP BOX wywołała lawinę ofert, w tym także od firm nieuprawnionych do świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego. Tymczasem współpraca takimi podmiotami stwarza realne ryzyko na wypadek kwestii spornych z fiskusem.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ulgi podatkowej IP BOX? Skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje