Windykacja

Świadcząc usługi z zakresu bieżącego doradztwa prawnego i podatkowego bardzo często spotykamy się z nierzetelnymi kontrahentami, którzy unikają regulowania należności względem naszych Klientów. Takie działania nie tylko przyczyniają się do tymczasowego zachwiania płynności finansowej, ale również mogą doprowadzić w najgorszym wypadku do upadłości przedsiębiorstwa. Aby temu zapobiec konieczne jest podjęcie odpowiednich działań windykacyjnych. Szybkie rozpoczęcie procesu windykacji nie tylko pozwoli na uniknięcie problemów finansowych w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim może się przyczynić do zaspokojenia roszczenia w całości, co na późniejszym etapie, w razie ujawnienia się innych wierzycieli, może okazać się niemożliwe.

Kancelaria Sterrn świadczy usługi z zakresu windykacji należności na etapie:

 • Przedsądowym, który obejmuje m.in.
  • Ustalenie strategii działania na danym etapie;
  • Przeprowadzenie negocjacji z dłużnikiem;
  • Przygotowanie i zawarcie w imieniu Klienta porozumienia/ugody z dłużnikiem;
  • Dokonywanie zabezpieczeń roszczeń poprzez ustanawianie hipotek, zastawów rejestrowych, poręczeń, zawieranie umów z dłużnikami w zakresie cesji wierzytelności, przewłaszczenia na zabezpieczenie, itp.
 • Sądowym, który obejmuje m.in.
  • Ustalenie strategii działania na danym etapie;
  • Przygotowanie pozwów, umożliwiających wytoczenie powództwa w postępowaniu upominawczym, uproszczonym, nakazowym, elektronicznym postępowaniu upominawczym i kompleksowa reprezentacja w tychże postępowaniach;
  • Przygotowanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia roszczenia i podejmowanie działań mających na celu ustanowienie zabezpieczenia;
  • Reprezentowanie w sprawach o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska);
 • Egzekucyjnym, który obejmuje m.in.
  • Przygotowanie wniosku egzekucyjnego oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
  • Podejmowanie działań, mających na celu wyszukiwanie majątku dłużnika;
  • Kompleksowa reprezentacja w sprawach dot. powództwa przeciwegzekucyjnego;
  • Przygotowanie skargi na czynności komornika.

Wsparcie wewnętrznych działów windykacji

Ponadto wspomagamy naszych Klientów w budowaniu wewnętrznych działów windykacyjnych w ich przedsiębiorstwach. Nasze wsparcie obejmuje m.in. przygotowanie wewnętrznych procedur działania, przygotowanie kompletu dokumentów pozwalających na prowadzenie działań windykacyjnych. Dodatkowo nadzorujemy działania wewnętrznych działów windykacyjnych.

Podejmowane przez nas działania, mające na celu odzyskanie należności od nierzetelnego kontrahenta, cechuje szybkość działania. W połączeniu z naszym doświadczeniem w windykacji należności oraz wiedzą merytoryczną jesteśmy w stanie zaoferować każdemu Klientowi odpowiednie działania windykacyjne, dostosowane do stanu faktycznego danej sprawy. Nasze działania w pierwszej kolejności skupiają się na możliwie jak najszerszym uzyskaniu zabezpieczenia, które zagwarantuje zaspokojenie roszczenia po wygraniu postępowania sądowego lub przyczyni się do zawarcia porozumienia w zakresie spłaty z dłużnikiem. Dążymy do tego by środki znalazły się na koncie Klienta jak najszybciej dlatego też nie kierujemy każdej sprawy od razu na drogę postępowania sądowego (generowanie po stronie Klienta dodatkowych kosztów oraz dłuższy okres oczekiwania na spłatę w związku z ilością spraw rozpatrywanych przez Sądy) próbując nawiązać kontakt z Dłużnikiem i doprowadzić do spłaty zadłużenia na drodze przedsądowej, zabezpieczając przy tym w możliwie jak największym zakresie interesy Klienta.

Potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu procesu windykacji? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje