Prawo Umów

Zespół ds. prawa umów handlowych Kancelarii STERRN może zapewnić wsparcie w zakresie szeroko pojętej obsługi kontraktowej w Twoim przedsiębiorstwie. Dzięki bieżącej obsłudze przedsiębiorców, działających w różnych branżach nabyliśmy wiedzę oraz doświadczenie, które pozwala na dostarczenie Klientom usługi dostosowanej w pełni do ich potrzeb. 

Nasz zespół może pomóc w przygotowaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów oraz dokumentacji biznesowej, w tym m.in.: umów o zachowaniu poufności, regulaminów, umów dostaw i polityk prywatności.

Możemy również udzielić wsparcia w kwestiach prawnych i problemach, które pojawiają się podczas bieżącego zarządzania umowami, a łącząc naszą wiedzę prawniczą i biznesowa z pragmatycznym podejściem, możemy zaoferować odpowiednie rozwiązania, zmniejszyć ryzyko i zapewnić skuteczne doradztwo z zakresu prawa umów.

Usługi z zakresu prawa umów:

 • Umowy B2B i B2C
 • Sporządzanie ogólnych warunków umów (OWU)
 • Umowy ramowe
 • Umowy dostawy
 • Umowy poufności
 • Regulaminy w tym regulamin strony internetowej
 • Polityka prywatności
 • Umowy członkowskie
 • Kontrakty menadżerskie
 • Umowy z pełnomocnikami
 • Listy intencyjne
 • Umowy powiernicze
 • Porozumienia i ugody

Zabezpieczenie transakcji

W ramach naszej specjalizacji z zakresu prawa umów, doradzamy również w kwestiach prawidłowego zabezpieczenia transakcji handlowych.

Nasze usługi zabezpieczenia transakcji handlowych obejmują:

 • rachunki typu escrow
 • gwarancje bankowe
 • weksle
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • zastawy
 • hipoteki
 • poręczenia

Nasi Klienci uzyskują pełne wsparcie i doradztwo w zakresie rejestracji i realizacji powyższych zabezpieczeń oraz pełną analizę co do ich skuteczności w konkretnym przypadku. 

Praktyka prawa umów oferuje również usługi prawne w zakresie następujących zagadnień:

 • Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania zawartych umów
 • Doradztwo w zakresie modyfikacji umów, tj.
  • przenoszenia praw i obowiązków,
  • zmian podmiotowych (cesja),
  • zmian zakresu umów,
  • bezpiecznego zakończenia umów.

Reprezentowanie klientów w sporach związanych z dochodzeniem roszczeń z umów, w tym przed sądami

Zespół Kancelarii STERRN w ramach specjalizacji z zakresu prawa umów zapewnia Klientom wsparcie we wszelki sporach oraz postępowaniach, w tym przed sądami powszechnymi. Zakres naszych usług obejmuje m.in przygotowanie strategii dla rozwiązywania sporów powstałych na tle zawarcia, wykonania oraz zakończenia umowy handlowej.

Szukasz wsparcia w zakresie prawa umów lub zabezpieczenia transakcji? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje