Obsługa prawna firm Częstochowa

Świadczona przez naszą kancelarię obsługa prawna firm obejmuje m.in.: zakładanie spółek, reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej, doradztwo prawne z zakresu prawa spółek czy prawa gospodarczego. Częstochowa to jedna z lokalizacji, w której działamy, jednak nasz zasięg jest ogólnokrajowy. Nasi prawnicy zajmujący się prawem gospodarczym mają odpowiednią wiedzę i ogromne doświadczenie w obsłudze zarówno małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. W trakcie naszej praktyki zajmowaliśmy się obsługą prawną przedsiębiorstw, które działały w wielu różnych branżach. Zapewniamy kompleksowe doradztwo, dzięki temu, że nasz zespół tworzą nie tylko adwokaci, radcy prawni, ale i doradcy podatkowi. Obsługa prawna i podatkowa, którą oferujemy, może więc dotyczyć wszystkich transakcji prowadzonych przez naszych klientów. Zapraszamy do nawiązania współpracy w zakresie  stałej obsługi prawnej dla firm w Częstochowie. 

Prawo gospodarcze Częstochowa — obsługa prawna podmiotów gospodarczych 

Wiedza i doświadczenie naszych adwokatów i radców prawnych w zakresie prawa gospodarczego sprawiają, że  dostarczamy klientom, kompleksowe rozwiązania prawne. Stanowią one z jednej strony bezpośrednie wsparcie w prowadzonej przez nich działalności, a z drugiej służą też rozpoznawaniu i minimalizowaniu ryzyk, wynikających z jej prowadzenia. Obsługę prawną świadczymy dla firm oraz spółek osobowych i kapitałowych z Częstochowy, a także wielu innych lokalizacji w Polsce. 

Obsługa prawna firm i spółek Częstochowa — zakres usług

Obsługa prawna spółek osobowych prawa handlowego, którą oferujemy to:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych lub inwestycyjnych,
 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem, takich jak:
  • zmiana wspólników, a w szczególności zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • ustanowienie prokurenta,
  • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
  • nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,
  • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych w spółce,
  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR),
 • Due diligence,
 • zakładanie nowych spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników takich jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,
 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników, także jako pełnomocnik wspólnika,
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed urzędami oraz sądami wszystkich instancji.

Obsługa prawna kapitałowych spółek handlowych, czyli spółki z o.o i spółki akcyjnej, obejmuje:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych oraz inwestycyjnych;
 • obsługę prawną i wsparcie w  bieżącym funkcjonowaniu, zwłaszcza gdy chodzi o:
  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  • dopłaty,
  • wypłaty dywidendy,
  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,
  • ustanowienie i odwołanie prokury,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,
 • zakładanie kolejnych spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów i organów spółki,
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach,
 • Due diligence,
 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,
 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce,
 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • dematerializację akcji spółki akcyjnej,
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,
 • wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • reprezentację w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

Kancelaria Sterrn — pewny partner biznesowy

Nasza kancelaria adwokacka oferuje optymalne rozwiązania prawne dostosowane do potrzeb każdego klienta, które zostały wypracowane przez wiele lat praktyki naszych doświadczonych i posiadających wysokie kwalifikacje adwokatów i radców prawnych. Obok prawa gospodarczego oferujemy doradztwo z wielu innych dziedzin prawnych, m.in.: prawa pracy czy cen transferowych. Zapraszamy do współpracy firmy z Częstochowy, a także całej Polski. 

Jeśli zależy Ci na kompleksowej i profesjonalnej obsłudze prawnej – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje