Sankcja kredytu darmowego
Zawiercie

Na mocy obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku, konsumentom przysługuje możliwość spłaty zaciągniętych pożyczek bez dodatkowych kosztów, tzw. sankcja kredytu darmowego. Zawiercie to jedno z miast, gdzie nasza kancelaria adwokacka świadczy wsparcie w zakresie korzystania z tej opcji.
Specjalizujemy się w Prawie Bankowym, a nasi specjaliści – adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi – oferują szeroki zakres usług. Ich bogata wiedza i doświadczenie, zapewnia skuteczne rozwiązania oraz reprezentację prawną klientów, zarówno w Zawierciu, jak i na terenie całej Polski.

Sankcja Kredytu Darmowego Michał Kulewicz

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego kancelarii STERRN – Zawiercie

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego?

W ramach naszych usług prawnych skierowanych do osób prywatnych, zainteresowanych uzyskaniem darmowego kredytu w Zawierciu, oferujemy szeroki zakres działań:

 • szczegółową analizę dokumentacji kredytowej bez dodatkowych kosztów,
 • ocenę uprawnień klienta do ubiegania się o sankcję kredytu darmowego,
 • przygotowanie i złożenie w imieniu klienta oświadczenia o zamiarze skorzystania z sankcji kredytu darmowego w instytucji bankowej,
 • reprezentację klienta w interakcjach z bankiem,
 • opracowanie dokumentacji sądowej oraz reprezentacja klienta w sądzie, w przypadku odmowy przez bank przyznania sankcji kredytu darmowego,
 • podejmowanie działań egzekucyjnych związanych z wykonaniem wyroku sądowego.

Klienci korzystający z naszych usług mogą być pewni, że ich prawa wynikające z umowy kredytowej będą efektywnie dochodzone.

Doradztwo w ustaleniu, czy sankcja kredytu darmowego może być zastosowana

Dostępność sankcji kredytu darmowego jest uzależniona od konkretnych warunków, które mogą obejmować:

 • niewłaściwą formę umowy kredytu konsumenckiego,
 • opuszczenie istotnych danych w umowie,
 • brak kluczowych informacji w umowie, takich jak okres jej ważności czy warunki płatności,
 • niejasne określenie warunków spłaty kredytu i ewentualnych dodatkowych kosztów,
 • brak informacji o oprocentowaniu zaległych odsetek,
 • brak szczegółowych informacji odnośnie do zabezpieczeń kredytu,
 • niezawarcie w umowie informacji o możliwości wcześniejszej spłaty kredytu i procedur z nią związanych,
 • włączenie do umowy postanowień dotyczących kosztów kredytu przekraczających ustalone limity.

Nasze usługi doradcze pomogą Ci jednoznacznie ustalić, czy kwalifikujesz się do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Doradztwo i pomoc w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu w Zawierciu

Zgodnie z artykułem 45 ustawy o kredycie konsumenckim, aby skorzystać z sankcji darmowego kredytu, konsument jest zobowiązany dostarczyć do banku formalne oświadczenie. Chociaż ustawa nie podaje dokładnej treści tego oświadczenia, powinno ono zawierać co najmniej:

 • jasne oświadczenie woli skorzystania z sankcji,
 • dokładne dane osobowe kredytobiorcy,
 • opis sytuacji uprawniających do skorzystania z sankcji,
 • podpis kredytobiorcy oraz informacje o sposobie przekazania oświadczenia do banku.

To oświadczenie jest niezbędne w procesie ubiegania się o sankcję darmowego kredytu. Okres, w którym można skorzystać z tej możliwości, jest ograniczony do roku od momentu całkowitej spłaty zadłużenia. Kancelaria STERRN, specjalizująca się w tej materii i posiadająca szerokie doświadczenie, oferuje wsparcie kredytobiorcom z Zawiercia w skutecznym wykorzystaniu tej sankcji.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy sankcji kredytu darmowego – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego odnosi się do przepisów zawartych w artykule 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym przepisem, w sytuacji, gdy instytucja finansowa, na przykład bank, nie wypełni swoich obowiązków, konsument ma prawo, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia, zwrócić tylko główną kwotę pożyczki, rezygnując z dodatkowych kosztów, takich jak odsetki. W praktyce oznacza to, że konsument jest zobowiązany do spłaty wyłącznie pożyczonej sumy, pomijając dodatkowe opłaty określone w umowie kredytowej.

Ten przepis podkreśla fundamentalną zasadę, że firmy, w tym instytucje finansowe, nie powinny czerpać korzyści finansowych z naruszenia praw konsumentów, rozumianych jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jakie konsekwencje dla banków niesie ze sobą sankcja darmowego kredytu?

Sankcjami kredytu darmowego, jakie banki muszą ponosić, jest akceptacja zwrotu przez konsumentów wyłącznie głównej kwoty pożyczonej, bez dodatkowych opłat finansowych. Spłata tej kwoty następuje zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej, przy czym należy szczególnie zwrócić uwagę na ustalone terminy spłaty.

Jeżeli umowa kredytowa nie określa konkretnej daty spłaty, termin zwrotu kredytu jest ustalany następująco:

 • 5 lat dla kredytów konsumenckich o wartości do 80 000 złotych;
 • 10 lat dla kredytów konsumenckich, których wartość przekracza 80 000 złotych.

Dlaczego Kancelaria STERRN

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w obszarze reprezentowania klientów w sprawach dotyczących sankcji kredytu darmowego i oferuje kompleksową pomoc prawną. Zapewniamy analizę umów kredytowych, szczegółowe badanie indywidualnych okoliczności każdego przypadku oraz podejmowanie działań na rzecz naszych klientów, włączając w to reprezentowanie ich w kontaktach z instytucjami finansowymi, sądami oraz organami egzekucyjnymi. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Postępowań sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym „w toku”
mln
Wartość wywalczonych korzyści, dla naszych Klientów, w sporach z Bankami i firmami pożyczkowymi

Najnowsze publikacje