Sankcja kredytu darmowego
Tychy

W myśl obowiązującej od 12 maja 2011 roku ustawy o kredycie konsumenckim kredytobiorcom przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty pożyczonej sumy bez ponoszenia dodatkowych opłat. Jest ono znane jako sankcja kredytu darmowego. Tychy to jedno z miast, gdzie Kancelaria STERRN świadczy pomoc w skorzystaniu z tej opcji.
Nasza działalność koncentruje się na kilku obszarach, w tym na Prawie Bankowym. W skład zespołu naszej Kancelarii wchodzą doświadczeni adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi, co gwarantuje obszerną wiedzę i praktykę. Oferujemy wszechstronną obsługę prawną. Dostarczamy naszym klientom efektywne rozwiązania i reprezentację zarówno w Tychach, jak i na obszarze całego kraju.

Sankcja Kredytu Darmowego Michał Kulewicz

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego kancelarii STERRN – Tychy

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego?

Świadczymy różnorodne usługi prawne dla klientów indywidualnych z Tychów, zainteresowanych skorzystaniem z opcji kredytu darmowego, w tym:

 • bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej,
 • ocenę prawa do skorzystania z sankcji kredytu darmowego,
 • reprezentację w kontaktach z instytucjami finansowymi i sądami na każdym etapie procedury, włączając egzekucję orzeczeń sądowych.

Nasza asysta prawna zapewnia ochronę praw wynikających z umowy kredytowej.

Doradztwo w ocenie możliwości zastosowania sankcji kredytu darmowego

Zgodnie z ustawą dotyczącą kredytu konsumenckiego, możliwość skorzystania z sankcji darmowego kredytu obejmuje sytuacje takie jak:

 • niezgodności formalne zawarte w umowie kredytowej,
 • braki w umowie dotyczące danych osobowych, warunków kredytu, oprocentowania, RRSO, metod spłaty, kosztów dodatkowych, lub zasad wcześniejszej spłaty,
 • pominięcie informacji o prowizji bankowej przy przedterminowej spłacie kredytu i zasadach jej naliczania,
 • umieszczenie w umowie postanowień dotyczących kosztów kredytu konsumenckiego, które przekraczają maksymalne limity określone w ustawie.

Nasze doradztwo pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i określić, czy spełniasz warunki do skorzystania z tej sankcji.

Doradztwo i wsparcie w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu w Tychach

Możliwość skorzystania z sankcji darmowego kredytu jest ograniczona do jednego roku od momentu całkowitej spłaty zadłużenia. Do banku należy złożyć formalne oświadczenie kredytobiorcy, które powinno obejmować:

 • jasno wyrażoną intencję skorzystania z sankcji,
 • konkretne dane identyfikujące kredytobiorcę oraz okoliczności uprawniające do korzystania z sankcji,
 • podpis kredytobiorcy oraz odpowiedni sposób przekazania oświadczenia do instytucji bankowej.

Kancelaria STERRN, specjalizująca się w obszarze prawa bankowego, proponuje profesjonalne wsparcie w tym procesie, aby zwiększyć Twoje szanse na skorzystanie z sankcji darmowego kredytu.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy sankcji kredytu darmowego – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego, wymieniona w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, oznacza, że konsument może zwrócić pożyczone środki bez ponoszenia dodatkowych kosztów, takich jak odsetki, jeśli kredytodawca nie wypełni obowiązków określonych w tym artykule. Warunkiem jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie kredytowej.

Sankcja ta zakłada, że kredytobiorca, będący konsumentem, jest zobowiązany jedynie do zwrotu pierwotnej sumy pożyczki, bez dodatkowych opłat. Jest to środek ochrony prawnej w dziedzinie prawa konsumenckiego, mający na celu uniemożliwienie firmom, w tym instytucjom bankowym, naruszanie praw konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jakie konsekwencje niesie sankcja darmowego kredytu dla banków?

Konsekwencją stosowania sankcji darmowego kredytu, jakiej banki mogą się spodziewać, jest zwrot wyłącznie głównej sumy pożyczki przez konsumenta, bez możliwości naliczania jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku standardowych kredytów, ich spłata następuje zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej, biorąc pod uwagę ustalone terminy i zasady spłaty.

Jeśli w umowie kredytu konsumenckiego nie została określona konkretna data spłaty, terminy zwrotu kredytów przez konsumentów ustalane są w sposób następujący:

 • 5 lat na spłatę kredytów konsumenckich do 80 000 zł,
 • 10 lat na spłatę kredytów konsumenckich przekraczających kwotę 80 000 zł.

Dlaczego Kancelaria STERRN

Nasza kancelaria skupia się na reprezentacji klientów w kwestiach związanych z sankcją darmowego kredytu. Zapewniamy usługi prawne, które obejmują analizę umowy kredytowej, dogłębne badanie indywidualnych przypadków oraz działania mające na celu wykorzystanie tej sankcji na rzecz naszych klientów, w tym ich reprezentację przed instytucjami finansowymi.

Wykorzystując naszą obszerną wiedzę o sektorze bankowym, efektywnie prowadzimy sprawy naszych klientów, mając na celu osiągnięcie dla nich zadowalających rezultatów. Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług prawnych!

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Postępowań sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym „w toku”
mln
Wartość wywalczonych korzyści, dla naszych Klientów, w sporach z Bankami i firmami pożyczkowymi

Najnowsze publikacje