Sankcja kredytu darmowego Gliwice

Zgodnie z ustawą z 12 maja 2011 roku dotyczącą kredytu konsumenckiego, klienci mają możliwość spłaty zaciągniętej kwoty kredytu bez dodatkowych kosztów. Jest to tzw. sankcja kredytu darmowego. Gliwice to jedno z miast, gdzie Kancelaria STERRN oferuje wsparcie w korzystaniu z tej możliwości.
Nasza specjalizacja to m.in. Prawo Bankowe, w ramach którego utworzyliśmy dedykowany dział, w  ramach naszej kancelarii. Zespół składa się z adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, którzy posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu zapewniamy kompleksową obsługę prawną. Nasza pomoc umożliwia klientom uzyskanie satysfakcjonujących rozwiązań i reprezentację zarówno w Gliwicach, jak i na terenie całego kraju.

Sankcja Kredytu Darmowego Michał Kulewicz

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego kancelarii STERRN – Gliwice

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego?

Oferujemy szereg usług prawnych dla osób prywatnych z Gliwic, zainteresowanych skorzystaniem z sankcji kredytu darmowego, w tym:

 • bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej,
 • ocenę uprawnień do skorzystania z sankcji kredytu darmowego,
 • reprezentowanie przed instytucjami finansowymi i sądami na każdym etapie tego procesu, włącznie z egzekucją wyroków sądowych.

Nasza pomoc prawna gwarantuje ochronę praw wynikających z umowy kredytowej.

Doradztwo w ustaleniu, czy sankcja kredytu darmowego może być zastosowana

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, sankcja kredytu darmowego może być zastosowana m.in. w takich przypadkach, jak:

 • niezgodności formalne w umowie kredytowej,
 • braki w umowie odnoszące się do danych osobowych, warunków kredytu, oprocentowania, RRSO, sposobów spłaty, kosztów dodatkowych lub procedur przedterminowej spłaty,
 • pominięcie w umowie informacji o prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu oraz zasadach jej obliczania,
 • zawarcie w umowie postanowień o kosztach kredytu konsumenckiego przekraczających maksymalne limity określone w ustawie.

Nasze doradztwo pomoże Ci zrozumieć swoje prawa i ustalić, czy kwalifikujesz się do skorzystania z tej sankcji.

Doradztwo i wsparcie w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu w Gliwicach

Wykorzystanie sankcji darmowego kredytu jest ograniczone czasowo do roku od pełnej spłaty zadłużenia. Wymagane jest oficjalne oświadczenie od kredytobiorcy do banku, które powinno zawierać co najmniej:

 • wyraźny zamiar skorzystania z sankcji,
 • szczegółowe informacje identyfikujące kredytobiorcę i okoliczności uprawniające do skorzystania z sankcji,
 • podpis kredytobiorcy i odpowiedni sposób dostarczenia oświadczenia do banku.

Kancelaria STERRN, specjalizująca się w prawie bankowym, oferuje profesjonalną pomoc w tym procesie, by zwiększyć szanse na uzyskanie sankcji kredytu darmowego.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy sankcji kredytu darmowego – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego jest pojęciem pochodzącym z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Oznacza ona, że jeśli kredytodawca nie spełni obowiązków wymienionych w tym artykule, konsument może zwrócić pożyczoną sumę bez dodatkowych kosztów, takich jak odsetki, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, po złożeniu odpowiedniego pisemnego oświadczenia.

Sankcja zakłada, że konsument, będący kredytobiorcą, jest zobowiązany jedynie do zwrotu jedynie kapitału z uzyskanej pożyczki, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Jest to mechanizm w prawie konsumenckim, mający na celu zapobieganie korzystaniu przez przedsiębiorstwa, w tym banki, z naruszeń praw konsumentów – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jakie konsekwencje niesie sankcja darmowego kredytu dla banków?

Konsekwencje sankcji kredytu darmowego, jakie ponoszą banki to konieczność zaakceptowania zwrotu jedynie kwoty kapitału pożyczki przez konsumenta, bez naliczania dodatkowych kosztów. W przypadku kredytów, ich spłata odbywa się zgodnie z ustaleniami umowy kredytowej, uwzględniając terminy i warunki spłaty.

Jeżeli umowa kredytu konsumenckiego nie określa precyzyjnej daty spłaty, to terminy zwrotu kredytów przez konsumenta ustalane są następująco:

 • 5 lat na zwrot kredytów konsumenckich do 80 000 zł,
 • 10 lat na zwrot kredytów konsumenckich przekraczających 80 000 zł.

Dlaczego Kancelaria STERRN

Nasza kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących sankcji kredytu darmowego. Oferujemy usługi prawne obejmujące analizę umowy kredytowej, szczegółowe badanie konkretnego przypadku oraz podejmowanie działań mających na celu skorzystanie z tej sankcji na korzyść naszych klientów, w tym reprezentację ich przed instytucjami bankowymi.

Dzięki naszej rozległej wiedzy na temat sektora bankowego skutecznie prowadzimy sprawy naszych klientów, dążąc do osiągnięcia dla nich satysfakcjonujących wyników. Skorzystaj z naszych profesjonalnych usług prawnych!

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Postępowań sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym „w toku”
mln
Wartość wywalczonych korzyści, dla naszych Klientów, w sporach z Bankami i firmami pożyczkowymi

Najnowsze publikacje