Sankcja kredytu darmowego
Dąbrowa Górnicza

Przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim umożliwiają spłatę wyłącznie zaciągniętej kwoty kapitału kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat. To tzw. sankcja kredytu darmowego. Dąbrowa Górnicza to jedno z miast, w których Kancelaria STERRN, pomaga w skorzystaniu z tej opcji.
Specjalizujemy się w Prawie Bankowym, tworząc dedykowany dział do tego obszaru. W skład naszego zespołu wchodzą adwokaci, radcy prawni oraz doradcy podatkowi z obszerną wiedzą i doświadczeniem, co pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej. Dzięki naszej pomocy konsumenci mogą spodziewać się satysfakcjonujących dla siebie rozwiązań i reprezentacji w Dąbrowie Górniczej oraz na terenie całego kraju.

Sankcja Kredytu Darmowego Michał Kulewicz

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego kancelarii STERRN – Dąbrowa Górnicza

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego?

Oferujemy szereg usług prawnych dla osób prywatnych zainteresowanych korzystaniem z sankcji kredytu darmowego w Dąbrowie Górniczej, w tym:

 • bezpłatną analizę dokumentów kredytowych,
 • ocenę uprawnień klienta do aplikowania o sankcję kredytu darmowego,
 • reprezentowanie klienta przed instytucjami finansowymi oraz w sądach na wszelkich etapach procesu, włącznie z egzekwowaniem wyroków sądowych.

Nasza pomoc prawna zapewnia ochronę Twoich praw wynikających z umowy kredytowej.

Doradztwo w ustaleniu, czy sankcja kredytu darmowego może być zastosowana

Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, sankcja kredytu darmowego może być stosowana w sytuacjach takich jak:

 • niezgodności formalne umowy kredytowej,
 • braki w umowie dotyczące danych osobowych, warunków kredytu, oprocentowania, RRSO, sposobu spłaty, kosztów dodatkowych, czy procedur przedterminowej spłaty,
 • nieumieszczenie w umowie informacji o prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu oraz o zasadach jej obliczania;
 • zapisanie w umowie postanowień o kosztach kredytu konsumenckiego, które są wyższe niż maksymalne limity określone w ustawie.

Nasze doradztwo pomoże Ci w pełni zrozumieć Twoje prawa i ustalić, czy kwalifikujesz się do skorzystania z tej sankcji.

Doradztwo i wsparcie w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu w Dąbrowie Górniczej

Wykorzystanie sankcji darmowego kredytu jest ograniczone czasowo do roku od pełnej spłaty długu. Wymagane jest oficjalne oświadczenie od kredytobiorcy do banku zawierające:

 • wyraźny zamiar skorzystania z sankcji,
 • szczegółowe dane identyfikujące kredytobiorcę i okoliczności uprawniające do skorzystania z sankcji,
 • podpis kredytobiorcy i właściwy sposób dostarczenia oświadczenia do banku.

Kancelaria STERRN, specjalizująca się w obszarze prawa bankowego, zapewnia profesjonalną pomoc w tym procesie, by maksymalnie wykorzystać szansę na uzyskanie sankcji kredytu darmowego.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy sankcji kredytu darmowego – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

To termin wywodzący się z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Oznacza, że w przypadku niezachowania przez kredytodawcę określonych w artykule obowiązków, konsument ma możliwość zwrotu pożyczonej kwoty bez ponoszenia dodatkowych kosztów, np. odsetek, na zasadach określonych w umowie, po złożeniu stosownego pisemnego oświadczenia.

Istotą sankcji kredytu darmowego jest obowiązek konsumenta, będącego kredytobiorcą, do zwrócenia wyłącznie kwoty głównej pożyczki, bez dodatkowych opłat. Jest to element prawa konsumenckiego, który ma na celu uniemożliwienie przedsiębiorstwom, w tym bankom, czerpania korzyści finansowych z naruszania praw konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jakie konsekwencje niesie sankcja darmowego kredytu dla banków?

Konsekwencją sankcji kredytu darmowego, jaką banki muszą zaakceptować, jest zwrot wyłącznie kapitału sumy pożyczonej przez konsumenta, bez naliczania dodatkowych kosztów. Jeśli chodzi o kredyty, takie jak np. hipoteczne, ich spłata odbywa się zgodnie z warunkami umowy kredytowej, z uwzględnieniem ustalonych terminów i warunków spłaty.

Gdy umowa kredytu konsumenckiego nie określa dokładnej daty spłaty, terminy zwrotu przez konsumenta ustanowione są następująco:

 • 5 lat na zwrot kredytów konsumenckich do 80 000 zł;
 • 10 lat na zwrot kredytów konsumenckich przekraczających 80 000 zł.

Dlaczego Kancelaria STERRN

Nasza kancelaria adwokacka ma bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w kwestiach związanych z korzystaniem z sankcji kredytu darmowego. Świadczymy usługi prawne, w ramach których dokonujemy oceny umowy kredytowej, przeprowadzamy dokładną analizę danej sytuacji oraz podejmujemy odpowiednie kroki mające na celu wykorzystanie tej sankcji na rzecz naszych klientów, w tym reprezentujemy ich w interakcjach z instytucjami bankowymi.

Nasza głęboka znajomość branży bankowej pozwala na efektywne prowadzenie spraw klientów i osiąganie zadowalających ich rezultatów. Zapraszamy do korzystania z naszych profesjonalnych usług prawnych!

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Postępowań sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym „w toku”
mln
Wartość wywalczonych korzyści, dla naszych Klientów, w sporach z Bankami i firmami pożyczkowymi

Najnowsze publikacje