Sankcja kredytu darmowego
Chorzów

Zgodnie z ustawą z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, istnieje możliwość spłaty samej pożyczonej kwoty bez dodatkowych kosztów. Jest to tzw. sankcja kredytu darmowego. Chorzów jest jednym z miejsc, gdzie Kancelaria STERRN oferuje wsparcie w korzystaniu z tej możliwości.
Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w Prawie Bankowym i posiada zespół prawników wyspecjalizowanych w tej dziedzinie prawa. Zespół składa się z adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, którzy dzięki swojej rozległej wiedzy i doświadczeniu zapewniają kompleksową obsługę prawną. Dzięki wsparciu naszej kancelarii konsumenci mogą liczyć na korzystne dla siebie rozwiązania oraz reprezentację w Chorzowie i na terenie całej Polski.

Sankcja Kredytu Darmowego Michał Kulewicz

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego kancelarii STERRN – Chorzów

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego?

Dostarczamy kompleksowy pakiet usług prawnych dla osób prywatnych, które są zainteresowane skorzystaniem z sankcji kredytu darmowego w Chorzowie, w tym:

 • bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej,
 • ocenę uprawnienia klienta do złożenia wniosku o sankcję kredytu darmowego,
 • reprezentację klienta przed instytucjami finansowymi i w sądach na każdym etapie procesu, w tym w egzekwowaniu orzeczeń sądowych.

Nasza pomoc prawna gwarantuje ochronę Twoich praw wynikających z umowy kredytowej.

Doradztwo w ocenie możliwości zastosowania sankcji kredytu darmowego

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego może wystąpić w przypadkach takich jak:

 • niezgodności formalne w umowie kredytowej,
 • braki w umowie dotyczące danych osobowych, warunków kredytu, oprocentowania, RRSO, metod spłaty, kosztów dodatkowych, czy procedur przedterminowej spłaty,
 • brak informacji o prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu oraz o sposobach jej obliczania;
 • zapisy w umowie o kosztach kredytu konsumenckiego, które przekraczają maksymalne limity ustalone przez ustawę.

Nasze doradztwo pomoże Ci w pełni zrozumieć Twoje prawa i określić, czy spełniasz warunki do skorzystania z tej możliwości.

Doradztwo i wsparcie w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu w Chorzowie

Możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest dostępna przez rok od momentu całkowitej spłaty zadłużenia. Do banku należy złożyć oficjalne oświadczenie od kredytobiorcy, które powinno zawierać:

 • jasno wyrażoną intencję skorzystania z tej opcji,
 • dokładne dane identyfikujące kredytobiorcę oraz okoliczności uprawniające do skorzystania z tej możliwości,
 • podpis kredytobiorcy oraz odpowiedni sposób przekazania oświadczenia do banku.

Kancelaria STERRN, specjalizująca się w prawie bankowym, oferuje profesjonalną pomoc w tym zakresie.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy sankcji kredytu darmowego – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Termin ten wywodzi się z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim i oznacza, że gdy kredytodawca nie spełni określonych w artykule wymogów, konsument może zwrócić pożyczoną kwotę bez dodatkowych kosztów, np. odsetek, zgodnie z warunkami umowy, po złożeniu odpowiedniego pisemnego oświadczenia.

Sankcja kredytu darmowego wymaga od konsumenta, będącego kredytobiorcą, zwrotu jedynie głównej sumy pożyczki, kapitału – bez dodatkowych opłat. Jest to część prawa konsumenckiego, mająca na celu zapobieganie korzystaniu przez przedsiębiorstwa, w tym banki, z naruszeń praw konsumentów – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jakie są konsekwencje sankcji kredytu darmowego dla banków?

Konsekwencją sankcji kredytu darmowego, jakiej banki muszą się spodziewać, jest zwrot wyłącznie kwoty kapitału pożyczonego przez konsumenta, bez naliczania dodatkowych kosztów. W przypadku kredytów np. hipotecznych, ich spłata odbywa się zgodnie z warunkami umowy kredytowej, uwzględniając ustalone terminy i warunki spłaty.

Jeśli umowa kredytu konsumenckiego nie określa dokładnej daty spłaty, terminy zwrotu przez konsumenta są następujące:

 • 5 lat na zwrot kredytów konsumenckich do 80 000 zł;
 • 10 lat na zwrot kredytów konsumenckich przekraczających 80 000 zł.

Dlaczego Kancelaria STERRN

Nasza kancelaria posiada rozległe doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w sprawach dotyczących kredytu darmowego. Oferujemy usługi prawne, w których oceniamy umowę kredytową, analizujemy szczegółowo daną sytuację i podejmujemy niezbędne działania, aby wykorzystać tę możliwość na korzyść naszych klientów. Reprezentujemy ich również w relacjach z bankami.

Nasza obszerna wiedza o sektorze bankowym umożliwia skuteczne prowadzenie spraw klientów i osiąganie dla nich satysfakcjonujących wyników. Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług prawnych!

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Postępowań sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym „w toku”
mln
Wartość wywalczonych korzyści, dla naszych Klientów, w sporach z Bankami i firmami pożyczkowymi

Najnowsze publikacje