Raportowanie Schemat贸w Podatkowych i Procedury MDR

Przepisy dot. MDR obliguj膮 podatnik贸w do raportowania o stosowanych schematach podatkowych jak r贸wnie偶 wdro偶enia wewn臋trznych procedur MDR. Niedope艂nienie obowi膮zk贸w grozi dotkliwymi sankcjami.

Zakres us艂ugi z zakresu raportowania schemat贸w podatkowych i procedur MDR

 • audyt dzia艂a艅 obj臋tych obowi膮zkami MDR,
 • rozpoznanie funkcji, tj. korzystaj膮cy, wspomagaj膮cy, promotor,
 • kompleksowe przygotowanie merytoryczne i techniczne na potrzeby MDR,
 • wsparcie w procesie wdro偶enia procedur MDR,
 • przygotowywanie zg艂osze艅 schemat贸w podatkowych.

Schematy podatkowe MDR

Podstawowym celem obowi膮zuj膮cych od 1 stycznia 2019 r. regulacji MDR jest uzyskiwanie przez Krajow膮 Administracj臋 Skarbow膮 (KAS) informacji o stosowanych przez podatnik贸w schematach, co do kt贸rych zachodzi zwi臋kszone ryzyko agresywnej optymalizacji podatkowej.

Zgodnie z obja艣nieniami Ministra Finans贸w, jest to obowi膮zek sprawozdawczy i dotyczy膰 mo偶e tak偶e zdarze艅, kt贸re ich uczestnicy niekoniecznie postrzegaj膮 jako zwi膮zane z unikaniem opodatkowania.

Wed艂ug polskich przepis贸w, za schemat podatkowy uwa偶a si臋 uzgodnienie, kt贸re co najmniej spe艂nia jeden z nast臋puj膮cych warunk贸w:

 • spe艂nia kryterium g艂贸wnej korzy艣ci i posiada og贸ln膮 cech臋 rozpoznawcz膮
 • posiada szczeg贸ln膮 cech臋 rozpoznawcz膮, lub
 • posiada inn膮 szczeg贸ln膮 cech臋 rozpoznawcz膮.

Samo jednak spe艂nienie przes艂anek schematu podatkowego nie powoduje automatycznie obowi膮zku raportowania o tym fakcie KAS.

Powstanie tego obowi膮zku 鈥 o ile nie jest mowa o schemacie podatkowym transgranicznym 鈥 b臋dzie bowiem uzale偶nione od tego, czy spe艂nione jest kryterium kwalifikowanego korzystaj膮cego.

Dopiero przekroczenie jednego z prog贸w zawartych w kryterium kwalifikowanego korzystaj膮cego 鈥 odpowiednio 10 mln euro sumy aktyw贸w lub 2,5 mln euro przychodu 鈥 powoduje, 偶e schemat podatkowy (inny ni偶 transgraniczny) podlega obowi膮zkowi informacyjnemu. Co wa偶ne, przy okre艣laniu opisanych wy偶ej prog贸w pod uwag臋 bierze si臋 tak偶e odpowiednie warto艣ci w podmiotach dominuj膮cych.

Enigmatyczna forma tre艣ci przepis贸w MDR prowadzi do du偶ych trudno艣ci we w艂a艣ciwym rozpoznaniu statusu swoich przedsi臋wzi臋膰 przez podmioty zaanga偶owane.

W odpowiedzi na to, nasza Kancelaria oferuje dok艂adne zbadanie obszar贸w dzia艂alno艣ci podatnika pod k膮tem MDR oraz bezpo艣rednie wskazanie tych, gdzie zachodz膮 podstawy do uznania je za schematy podatkowe oraz udzielenie pomocy w wype艂nieniu zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z przepis贸w dotycz膮cych procedur MDR.

Podmioty MDR

Wyszczeg贸lnia si臋 trzy rodzaje podmiot贸w, kt贸re bior膮 lub mog膮 bra膰 czynno艣ciach uznawanych za schemat podatkowy :

 • Korzystaj膮cy,
 • Wspomagaj膮cy,
 • Promotor.

Obowi膮zki ci膮偶膮ce na ka偶dym z wymienionych podmiot贸w r贸偶ni膮 si臋 w zale偶no艣ci od jego sytuacji prawnej. Istotnym jest, 偶e ka偶dy podatnik mo偶e wyst膮pi膰 z kt贸rej艣 z tych funkcji, nie maj膮c nawet takiego zamiaru.

W takim wypadku bardzo wa偶ne jest prawid艂owe rozpoznanie roli, w kt贸r膮 wpisuje si臋 podatnik. Us艂ugi naszej Kancelarii zapewniaj膮 analiz臋 dzia艂alno艣ci Klienta, w tym wskazanie jego funkcji w 艣wietle przepis贸w MDR, wyja艣nienia skutk贸w oraz zapewnienie obs艂ugi prawnej w zakresie raportowania schemat贸w podatkowych, w ka偶dym przypadku, gdy z艂o偶enie odpowiedniego zawiadomienia oka偶e si臋 prawem wymagane.

Procedura wewn臋trzna MDR

Wewn臋trzna procedura raportowania schemat贸w podatkowych stanowi dokument korporacyjny stanowi膮cy 鈥瀖ap臋 drogow膮鈥 organizacji, zapewniaj膮c膮 prawid艂ow膮 realizacj臋 obowi膮zk贸w zwi膮zanych z przepisami MDR.

W og贸lnym uj臋ciu, powinna przedstawia膰 stosowane zasady post臋powania odnosz膮ce si臋 do przepis贸w MDR, maj膮ce na celu identyfikacj臋 zdarze艅, kt贸re potencjalnie powinny podlega膰 raportowani oraz wskaza膰 osoby odpowiedzialne za realizacj臋 tego obowi膮zku- 聽z uwzgl臋dnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej dzia艂alno艣ci.

Zobowi膮zanymi do wdro偶enia procedury MDR s膮 osoby prawne oraz jednostki nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej b臋d膮ce Promotorami, zatrudniaj膮ce Promotor贸w lub faktycznie wyp艂acaj膮ce im wynagrodzenie, kt贸rych przychody lub koszty, przekroczy艂y w roku poprzedzaj膮cym rok obrotowy r贸wnowarto艣膰 8 mln z艂.

Pomimo, 偶e pozosta艂e podmioty b臋d膮ce uczestnikami uzgodnienia – tj. Korzystaj膮cy i Wspomagaj膮cy, nie s膮 zobowi膮zane do wdro偶enia wewn臋trznych procedur MDR, posiadanie procedury 聽jest to wysoce rekomendowane z uwagi na brak precyzji przepis贸w. W szczeg贸lno艣ci dotyczy to podatnik贸w, kt贸rym zosta艂y udost臋pnione uzgodnienia nosz膮ce znamiona schemat贸w podatkowych lub je zastosowali, b膮d藕 planuj膮 zastosowa膰- a w szczeg贸lno艣ci, rekomendowa膰 ich zastosowanie innym podmiotom.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe przygotowanie merytoryczne i techniczne na potrzeby wdro偶enia procedur MDR oraz wsparcie na ka偶dym poszczeg贸lnym etapie.

Je艣li potrzebujesz wsparcia przy wdro偶eniu procedur MDR- Skontaktuj si臋 z nami! Formularz kontaktowy
This site is registered on wpml.org as a development site.