Ceny Transferowe Sosnowiec

Usługi w zakresie cen transferowych dla firm w Sosnowcu mają na celu wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Kancelaria STERRN specjalizuje się m.in. w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, przeprowadzaniu analiz porównawczych (Benchmarki) oraz sporządzaniu analiz zgodności zawierających opis zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi, ocenie transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w zakresie ryzyk podatkowych, ustalaniu polityki cen transferowych oraz pozostały aspektów transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Dokumentacje cen transferowych w Sosnowcu

Sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego.  Nasza oferta polega na sporządzeniu dokumentacji cen transferowych spełniających wymogi podatkowe oraz zapewniające bezpieczeństwo podatkowe transakcji.

Nasze usługi obejmują również weryfikację dokumentacji cen transferowych sporządzonych przez Państwa oraz bieżące wsparcie w trakcie procesu sporządzania dokumentacji.

Analiza danych porównawczych (Benchamrk)

Analiza danych porównawczych stanowi syntetyczne przedstawienie danych porównywalnych o podmiotach prowadzących działalność w zakresie zbliżonym do działalności analizowanego podmiotu bądź też danych dotyczących porównywalnych transakcji realizowanych na rynku pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. 

Rodzajem analizy porównawczej jest tak zwanych Benchmark, którego założeniem jest zestawienie wyników finansowych osiąganych przez podmioty powiązane z wynikami podmiotów działających na wolnym rynku w zakresie porównywalnych transakcji. 

Analizy danych porównawczych mogą wykorzystane do ustalenia warunków transakcji kontrolowanych lub w celu potwierdzenia, już zrealizowanych transakcji są zgodne z warunkami cen rynkowych. Właściwe określenie cen rynkowych minimalizuje ryzyko podniesienia zarzutów przez organy administracji podatkowych.

Audyt cen transferowych Sosnowiec

Audyt cen transferowych ma na celu identyfikację wszelkich ryzyk podatkowych w obszarze transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Audyt może być przeprowadzony kompleksowo lub wybranych obszarów, obejmując w szczególności:

  • identyfikację podmiotów powiązanych,
  • identyfikację transakcji podlegających obowiązkowi opracowania dokumentacji cen transferowych,
  • kontrolę i ocenę dokumentacji cen transferowych,

Opracowanie polityki cen transferowych dla firm z Sosnowca

Usługa polega na opracowaniu zasad kalkulacji cen z podmiotami powiązanymi, w celu  zapewnienia iż transakcja jest dokonywana na warunkach rynkowych.

Gdzie świadczymy nasze usługi

Ceny transferowe w Sosnowcu – Kancelaria STERRN

Zdobyte doświadczenie i wiedza pozwalają zaproponować optymalne rozwiązania nie tylko aspektów podatkowych, ale również prawnych, księgowych z uwzględnieniem celów biznesowych. Nasze usługi świadczymy zarówno dla firm z Sosnowca jak i z całej Polski.

Ceny transferowe w Sosnowcu

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie Cen Transferowych – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje