Ceny Transferowe Katowice

Usługi w zakresie cen transferowych dla firm w Katowicach mają na celu wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego Sterrn świadczy m.in. usługi dokumentacji cen transferowych dla podmiotów z siedzibą w Katowicach i całym kraju. Nasi doświadczeni doradcy podatkowi, adwokaci i radcy prawni dbają o wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum ryzyk podatkowych, które wiążą się z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przy realizacji tych celów nasze działy doradztwa podatkowego oraz obsługi prawnej firm w Katowicach, ściśle ze sobą współpracują. Doświadczenie i wiedza zespołu naszej kancelarii umożliwia zaproponowanie klientom optymalnych rozwiązań pod względem podatkowym oraz prawnym, a także księgowym z uwzględnieniem ich celów biznesowych.

Usługi w zakresie cen transferowych dla podmiotów z siedzibą w Katowicach i całym kraju

Nasza kancelaria adwokacka i doradztwa podatkowego z Katowic oferuje kompleksową obsługę podmiotów zobowiązanych do prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w obsłudze podmiotów powiązanych gwarantuje, że przygotowana przez nas dokumentacja, jest optymalna dla klientów, a jednocześnie zgodna z aktualnie obowiązującymi wymogami organów podatkowych i przepisów prawa. Przy jej sporządzaniu bierzemy pod uwagę zarówno regulacje krajowe, jak i wytyczne OECD w zakresie ustalania cen transferowych. Korzystamy też ze zdobytej przez lata wiedzy na temat sposobów badania transakcji między podmiotami powiązanymi przez organy skarbowe.

W ramach oferty dotyczącej cen transferowych nasza kancelaria między innymi:

  • sporządza dokumentację cen transferowych,
  • przeprowadza analizy danych porównawczych (tzw. benchmark cen transferowych), udowadniające, że podmioty niepowiązane w porównywalnych warunkach rynkowych zawarłyby transakcję według takich samych zasad, jakie ustaliły między sobą podmioty powiązane,
  • przeprowadza audyty cen transferowych, kompleksowe lub w wybranych obszarach, np. identyfikacji podmiotów powiązanych lub transakcji podlegających obowiązkowi opracowania dokumentacji cen transferowych,
  • opracowuje politykę cen transferowych, czyli zasady kalkulacji cen z podmiotami powiązanymi, w celu zapewnienia dokonywania przez nie transakcji na warunkach rynkowych.

Obsługa podmiotów powiązanych przez Kancelarię Sterrn z Katowic

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego Sterrn z siedzibą w Katowicach kompleksowo rozwiązuje problemy klientów, dbając o ich bezpieczeństwo i racjonalizację zobowiązań podatkowych. Dokumentację cen transferowych i inne dokumenty, którymi mogą okazywać się podmioty powiązane w przypadku kontroli organów podatkowych, przygotowujemy według naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i praktykami w tym zakresie.

Nasze usługi w zakresie cen transferowych są skierowane do podmiotów powiązanych z Katowic i całego kraju.

Ceny transferowe w Katowicach – Kancelaria STERRN

Zdobyte doświadczenie i wiedza pozwalają zaproponować optymalne rozwiązania nie tylko aspektów podatkowych, ale również prawnych, księgowych z uwzględnieniem celów biznesowych.

 

Gdzie świadczymy nasze usługi

Nasze usługi świadczymy zarówno dla firm z Katowic jak i z całej Polski.

Ceny transferowe w Katowicach

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie Cen Transferowych – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje