Nowelizacja ustawy o CIT- zmiany w podatkach dochodowych od 2021

Wraz z początkiem 2021 roku, w życie wchodzi wiele zmian w podatkach dochodowych. Podpisana przez prezydenta 29 listopada 2020 roku ustawa nakładająca na spółki komandytowe opodatkowanie podatkiem CIT, oznacza dla tych spółek przejście z jednostopniowego modelu opodatkowania dochodu na opodatkowanie dwustopniowe (na poziomie dochodu spółki komandytowej oraz dystrybucji zysku do jej wspólników.

Poza tym, zgodnie z nowymi przepisami, przychody z tytułu udziału w zyskach komandytariuszy (do wysokości 50% przychodów i nie więcej niż 60 tys. zł) zostaną zwolnione z podatku dochodowego. Na tym jednak nie koniec. Jakich zmian należy się jeszcze spodziewać w związku z nowymi przepisami dotyczącymi podatków dochodowych?

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Istotną kwestią w temacie zmian w podatkach dochodowych jest nałożenie na największych podatników obowiązku opracowania i upublicznienia informacji odnośnie realizowanej strategii podatkowej. Dotyczy to spółek nieruchomościowych, podatkowych Grup Kapitałowych i wchodzących w ich skład spółek oraz firm, których przychody w roku podatkowym przekroczyły 50 mln euro. Informacja taka powinna mieć formę bardzo szczegółowego sprawozdania z realizacji przyjętej strategii podatkowej. Prócz tego, jak sugeruje Ministerstwo Finansów, należy uchwalić odpowiednie procedury dotyczące zarządzania i kontroli czynności związanych z zarządzaniem obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych. Pod groźbą kary administracyjnej w wysokości do 250 tys. i odpowiedzialności na gruncie kodeksu karnego skarbowego, na opublikowanie na oficjalnej stronie internetowej firmy informacji o strategii podatkowej podatnicy mają 9 miesięcy od upływu terminu złożenia rocznego zeznania CIT. 

 

Pozostałe zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o CIT mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego

Warto wspomnieć o jeszcze kilku nowych rozwiązaniach, które prócz wymienionych powyżej zmian, na mocy nowelizacji ustawy o CIT, zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 roku. Po pierwsze, obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych zostanie przeniesiony ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową (podmiot będący przedmiotem transakcji jest zarazem płatnikiem). Po drugie, opodatkowaniu podlegać będzie podział majątku likwidowanej osoby prawnej (zrównanie wydania majątku likwidowanej spółki ze sprzedażą aktywów po stronie spółki). Po trzecie, zostaną zaostrzone zasady amortyzacji podatkowej, zwłaszcza w kontekście podmiotów działających na podstawie zwolnienia z podatku dochodowego (oraz wprowadzone ograniczenia odnośnie stosowania stawek indywidualnych dla środków trwałych). Po czwarte, kwota limitu przychodów uprawniających do skorzystania z 9% stawki CIT będzie wynosiła 2 mln euro (zrównanie poziomu przychodów do warunków „małego podatnika”). Po piąte, możliwości rozliczenia strat podatkowych przez podatników, którzy przejęli majątek innych podmiotów będących przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią w wyniku połączenia, aportu lub zakupu sfinansowanego wkładem pieniężnym zostaną ograniczone. W końcu, od 2021 zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych będą umożliwiały przedłużenie zwolnienia w stanie epidemii.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje