Pełnienie funkcji Doradcy Rady Nadzorczej

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadziła znaczne wzmocnienie pozycji rad nadzorczych, działających w spółkach kapitałowych. Nowelizacja umocowała rady nadzorczej w uprawnienie do samodzielnego powołania Doradcy Rady Nadzorczej (tj. bez udziału zarządu spółki).

Kancelaria STERRN oferuje radom nadzorczym świadczenie kompleksowej usługi w postaci pełnienia funkcji doradcy rady nadzorczej. Zapewniamy wsparcie prawne, z zakresu doradztwa prawno-podatkowego oraz rachunkowości.

Zakres usługi pełnienia funkcji Doradcy Rady Nadzorczej

  • bieżące doradztwo z zakresu prawa podatkowego, prawa gospodarczego w tym, prawa korporacyjnego i kontraktowego (prawo umów) i rachunkowości;
  • przygotowanie opinii prawnych oraz opinii podatkowych w zakresie niezbędnym do ustalenia lub wyjaśnienia zagadnień dotyczących spółki;
  • przeprowadzanie badań sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku;
  • przygotowanie analiz z zakresu działalności spółki lub jej majątku.
Jeżeli szukasz profesjonalnego podmiotu do pełnienia funkcji Doradcy Rady Nadzorczej – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje