Doradztwo podatkowe Radom

Jedną z naszych kluczowych usług jest doradztwo podatkowe. Radom jest jedną z lokalizacji, w której obsługujemy  podmioty gospodarcze w tym zakresie. Jako kancelaria doradztwa podatkowego proponujemy klientom kompleksowe rozwiązania. Nasi doradcy podatkowi zapewniają bezpieczeństwo podatkowe, jak również dbają, by ich zobowiązania podatkowe były adekwatne do celów biznesowych obsługiwanych przez nas firm. Usługi, które świadczymy w zakresie prawa podatkowego, są powiązane z obsługą prawną oferowaną przez naszą kancelarię. Zapewniamy więc kompleksową analizę podatkowo-prawną działania firm naszych klientów, rozpoznając i minimalizując wszelkie możliwe ryzyka. 

Nasza kancelaria prawno-podatkowa w Radomiu oferuje optymalne rozwiązania dla firm, które zwiększają ich bezpieczeństwo. Nasze porady podatkowe i prawne mogą przybierać formę stałej obsługi, jak i bieżących konsultacji. Doradztwo podatkowe świadczymy dla podmiotów gospodarczych z Radomia, a także wielu innych miast w kraju. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Doradztwo podatkowe Radom — kancelaria prawno-podatkowa STERRN

Nasi doradcy podatkowi posiadają wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje, które pozwalają im prowadzić kompleksowe doradztwo podatkowe dla firm, w tym również spółek osobowych i kapitałowych. Obejmuje ono m.in.:  przygotowywanie procedur MDR oraz strategii podatkowych, przygotowywanie dokumentacji cen transferowych czy doradztwo z zakresu prawa akcyzowego. 

Nasze usługi są dla klientów realną pomocą w prowadzonej przez nich działalności. Współpraca między działami podatkowym i prawnym sprawia, że identyfikujemy, analizujemy i neutralizujemy wszystkie mogące wystąpić podczas jej prowadzenia ryzyka. Kancelaria prawna i podatkowa prowadzi zarówno stałą obsługę klientów, jak i bieżące porady podatkowe w formie konsultacji telefonicznych lub spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych.

Kancelaria doradztwa podatkowego Radom — w czym pomagamy?

Nasza kancelaria prawno-podatkowa świadczy następujące usługi:

 • rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • opiniowanie zaistniałych zdarzeń gospodarczych,
 • analiza umów pod kątem skutków podatkowych,
 • opracowanie umów z uwzględnieniem zakładanych celów podatkowych,
 • wsparcie we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzenia operacji gospodarczych poprzez przygotowanie dokumentów prawnych.

Wykwalifikowani i doświadczeni doradcy podatkowi pomagają również klientom w trakcie reorganizacji spółek oraz przedsiębiorstw. W ramach doradztwa podatkowego możemy pomóc się w następujących zagadnieniach:

 • podatku VAT, CIT, PIT, PCC,
 • reorganizacji podmiotów gospodarczych obejmującej:
  • przekształcenie spółki,
  • podział spółki,
  • likwidację spółki,
  • sprzedaż/kupno zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • aport,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku u źródła (WHT),
 • tax Due Diligence/audycie podatkowym,
 • sporządzaniu Uprzednich Porozumień Cenowych (UPC/APA),
 • prawie akcyzowym,
 • sporządzaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.

W zależności od potrzeb doradztwo podatkowe oferujemy w formie:

 • pisemnych opinii podatkowych,
 • porad podatkowych przesyłanych drogą elektroniczną,
 • konsultacji telefonicznych,
 • spotkań konsultacyjno – szkoleniowych.

Doradztwo podatkowe dla firm — pomoc w prowadzeniu biznesu 

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego STERRN zapewnia jednocześnie najlepsze rozwiązania podatkowe i prawne. Nasza wiedza, kwalifikacje i długoletnie doświadczenie umożliwiają nam świadczenie usług  uwzględniających cele biznesowe obsługiwanych przez nas podmiotów. Oferowane doradztwo podatkowe i prawne kierujemy do firm, spółek kapitałowych i osobowych z Radomia, a także wielu innych miast w całej Polsce. Współpraca z nami może skutecznie pomóc w rozwoju Państwa biznesu.

Najnowsze publikacje