Strategia podatkowa – najważniejsze informacje.

Zgodnie z uchwalonymi 28 listopada 2020 roku regulacjami mającymi na celu uszczelnienie systemu podatkowego, od początku 2021 roku najwięksi podatnicy będą zobowiązani do publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej.

W związku z tym, najwyższa pora dowiedzieć się czym jest strategia podatkowa, kogo dokładnie dotyczą nowe przepisy, jakie elementy musi zawierać taka informacja, jak poprawnie przygotować strategię podatkową oraz z jakimi karami należy się liczyć w przypadku niewywiązania się z obowiązku. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat strategii podatkowej. 

Czym jest strategia podatkowa?

Strategia podatkowa, o której obszerne informacje od 2021 roku będą musieli umieszczać na swoich stronach najwięksi podatnicy to przyjęty sposób podejścia do kwestii podatkowych, w tym długoterminowych celów podatkowych w odniesieniu do celów biznesowych i wartości etycznych, jakimi kieruje się firma. 

Na kogo zostanie nałożony obowiązek publikacji realizowanej strategii podatkowej?

Nowe regulacje dotyczą największych podatników, czyli tych, których przychody w minionym roku podatkowym przekroczyły 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych. Warto przy tym nadmienić, że na dzień 1 września 2020 roku w Polsce działało ponad 2800 podatników, którzy w ciągu roku podatkowego odnotowali większe przychody niż 50 mln euro, a także 56 podatkowych grup kapitałowych. 

Jakie elementy powinna zawierać informacja o strategii podatkowej?

Jak wynika z nowych regulacji, informacja o realizowanej przez firmę strategii podatkowej powinna zawierać następujące elementy:

  • informacje o realizowaniu przez podatnika obowiązków podatkowych, 
  • informacje na temat procesów i procedur odnośnie zarządzania obowiązkami podatkowymi,
  • informacje o planowanych/podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych, 
  • informacje o transakcjach z powiązanymi podmiotami, 
  • liczbę przekazanych informacji o schematach podatkowych, 
  • informacje dotyczące wniosków o wydanie np. interpretacji podatkowej i wiążącej informacji stawkowej, 
  • dane odnośnie rozliczeń podatkowych w krajach praktykujących szkodliwą konkurencję podatkową. 

Powyższe informacje należy opublikować przy uwzględnieniu rodzaju, rozmiaru i charakteru działalności, natomiast z wyłączeniem informacji podlegających tajemnicy zawodowej, handlowej, przemysłowej czy procesu produkcyjnego. W rzeczywistości opracowanie takiego sprawozdania, spełniającego wymagania ustawodawcy, a jednocześnie nienarażającego podatnika na zarzut ujawniania tajemnicy czy niedozwolone działania podatkowe, niestety będzie bardzo trudne i kłopotliwe. Jak więc stworzyć strategię podatkową?

Jak przygotować strategię podatkową?

Wszyscy podatnicy zobowiązani do opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej powinni przygotować taką strategię w oparciu o dokument Ministerstwa Finansów: „Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego”. Zawiera on wskazówki odnośnie opracowywania polityki podatkowej – Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego.

Jakie kary grożą za niewypełnienie obowiązku publikacji informacji o realizowanej strategii?

Najwięksi podatnicy i podatkowe grupy kapitałowe począwszy od 2021 roku mają obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej na stronie internetowej firmy lub, jeśli podatnik nie posiada własnej strony, na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Mają na to czas do końca dziewiątego miesiąca po upływie terminu do złożenia rocznego zeznania w podatku dochodowym. Jeśli podatnik nie spełni obowiązku zostanie na niego nałożona kara do 250 000 zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje