Sukcesja

Dla wielu Klientów ważne jest nie tylko zapewnienie bieżącego bezpieczeństwa prawno-podatkowego działalności gospodarczej ale również zagwarantowanie ciągłości jej funkcjonowania po ich odejściu.

Coraz więcej przedsiębiorców jest świadomych konieczności podjęcia działań, mających na celu odpowiednie zaplanowanie sukcesji majątkowej, zarówno pod kątem prawnym jak i podatkowym.

Kancelaria STERRN, jako jedna z nielicznych kancelarii, może zagwarantować Państwu interdyscyplinarne podejście do przygotowania planu sukcesji,
a następnie jego wdrożenia w Państwa przedsiębiorstwie.

Nasz zespół prawny oraz zespół doradztwa podatkowego opracuje specjalnie dla Państwa, najbardziej efektywny plan sukcesji, współgrający w pełni
z Państwa potrzebami oraz rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Nasz zespół przygotuje wszystkie dokumenty oraz wskaże ewentualne zagrożenia, dzięki temu plan sukcesji zostanie w pełni zrealizowany, a sam proces sukcesji przebiegnie w sposób płynny, bez zbędnych komplikacji.

W ramach usługi Sukcesji oferujemy w szczególności:

  • audyt prawny i podatkowy przedsiębiorstwa,
  • opracowanie planu sukcesji (wdrożenie odpowiednich rozwiązań prawnych z uwzględnieniem wszelkich aspektów podatkowych),
  • przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do wprowadzenia planu sukcesji w życie,
  • bieżące konsultacje prawne i podatkowe związane z planowaniem sukcesyjnym,
  • wdrożenie planu sukcesji w przedsiębiorstwie,
  • nadzór nad wprowadzeniem planu sukcesji.

Sukcesja daje nam wpływ na to, jak przedsiębiorstwo, które budowaliśmy przez wiele lat, po naszym odejściu będzie zarządzane oraz w jakim kierunku będzie się rozwijać.