Sankcja kredytu darmowego
Sosnowiec

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku, klienci mają prawo do spłaty wyłącznie pożyczonej kwoty bez żadnych dodatkowych opłat, jest to sankcja kredytu darmowego. Sosnowiec to jedno z wielu miast, w których nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc w korzystaniu z tej opcji.
Prawo Bankowe to jedna z naszych specjalizacji, a nasi eksperci – adwokaci, radcy prawni oraz doradcy podatkowi – zapewniają kompleksowe usługi prawne w tej dziedzinie. Zespół ten, dzięki swojej rozległej wiedzy i doświadczeniu, oferuje klientom kancelarii skuteczne rozwiązania oraz reprezentację zarówno w Sosnowcu, jak i na terenie całego kraju.

Sankcja Kredytu Darmowego Michał Kulewicz

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego kancelarii STERRN – Sosnowiec

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego?

W zakresie usług prawnych dotyczących prawa bankowego dla osób indywidualnych, zainteresowanych skorzystaniem z sankcji darmowego kredytu w Sosnowcu, proponujemy następujące działania:

 • dokładną analizę dokumentacji bez dodatkowych opłat,
 • ocenę uprawnień klienta do ubiegania się o sankcję kredytu darmowego,
 • sporządzenie i złożenie w imieniu klienta wniosku o sankcję kredytu darmowego w banku,
 • reprezentowanie klienta w kontaktach z bankiem,
 • przygotowanie dokumentacji sądowej oraz reprezentowanie klienta na etapie sądowym, w przypadku odmowy przez bank przyznania sankcji kredytu darmowego,
 • działania związane z egzekwowaniem wyroku sądowego.

Korzystając z naszego wsparcia, klient ma pewność efektywnego dochodzenia swoich praw wynikających z umowy kredytowej.

Doradztwo w ustaleniu, czy sankcja kredytu darmowego może być zastosowana

W przypadku kredytu darmowego sankcja ta jest dostępna w określonych sytuacjach, takich jak:

 • brak prawidłowej formy umowy kredytu konsumenckiego,
 • pominięcie kluczowych danych w umowie,
 • brak istotnych informacji w umowie, np. okresu jej obowiązywania, warunków płatności,
 • nieprecyzyjne ustalenie zasad spłaty i potencjalnych kosztów,
 • brak informacji o oprocentowaniu zaległego długu,
 • brak szczegółów dotyczących zabezpieczenia kredytu,
 • niezawarcie w umowie informacji o możliwości wcześniejszej spłaty i procedurach z tym związanych,
 • umieszczenie w umowie postanowień dotyczących kosztów kredytu, które przekraczają ustalone limity.

Nasze doradztwo pomoże Ci bezwzględnie ustalić, czy możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego.

Doradztwo i pomoc w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu w Sosnowcu

Zgodnie z artykułem 45 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument musi dostarczyć bankowi oficjalne oświadczenie. Nie opisuje on enumeratywnie jego zawartości, ale powinno zawierać przynajmniej:

 • wyraźne wyrażenie woli skorzystania z sankcji,
 • szczegółowe dane identyfikujące kredytobiorcę,
 • opis okoliczności uprawniających do skorzystania z sankcji,
 • podpis kredytobiorcy i sposób dostarczenia oświadczenia do banku.

Oświadczenie to jest kluczowe w procesie uzyskania sankcji kredytu darmowego. Możliwość skorzystania z sankcji darmowego kredytu jest ograniczona czasowo do roku od pełnej spłaty długu.

Kancelaria STERRN, specjalizująca się w tej dziedzinie i posiadająca bogate doświadczenie, oferuje pomoc w efektywnym korzystaniu z tej sankcji kredytobiorcom z Sosnowca.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy sankcji kredytu darmowego – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego jest pojęciem odnoszącym się do art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym artykułem, jeśli instytucja finansowa, taka jak bank, nie spełni określonych obowiązków, konsument może, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia, oddać jedynie kwotę kapitału pożyczki, bez dodatkowych kosztów takich jak odsetki. To oznacza, że konsument ma obowiązek zwrócić tylko pożyczoną sumę, bez dodatkowych opłat, o których mówi umowa kredytowa.

Sankcja ta podkreśla zasadę, że firmy, w tym instytucje finansowe, nie powinny uzyskiwać korzyści finansowych z naruszania praw konsumentów, czyli osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

Jakie konsekwencje dla banków niesie ze sobą sankcja darmowego kredytu?

Sankcja ta oznacza, że banki muszą zaakceptować fakt, że konsument zwróci tylko sam kapitał pożyczki, bez dodatkowych obciążeń finansowych. Spłata odbywa się zgodnie z warunkami zawartymi w umowie kredytowej, ze szczególnym uwzględnieniem ustalonych terminów.

W sytuacji, gdy umowa kredytowa nie określa konkretnej daty spłaty, termin zwrotu jest następujący:

 • 5 lat dla kredytów konsumenckich do 80 000 zł;
 • 10 lat dla kredytów konsumenckich przekraczających 80 000 zł.

Dlaczego Kancelaria STERRN

Nasz zespół prawników, dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie reprezentacji klientów w kwestiach związanych z sankcją kredytu darmowego i zapewnia wszechstronną pomoc prawną. Oferujemy ocenę umów kredytowych, dokładną analizę specyficznych okoliczności każdego przypadku oraz podejmowanie odpowiednich działań mających na celu wykorzystanie sankcji kredytu darmowego na korzyść naszych klientów, w tym reprezentowanie ich w relacjach z instytucjami finansowymi.

Dzięki naszej rozległej wiedzy o branży bankowej jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać sprawami naszych klientów, osiągając zadowalające ich rezultaty. Zachęcamy do korzystania z naszych usług prawnych!

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Postępowań sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym „w toku”
mln
Wartość wywalczonych korzyści, dla naszych Klientów, w sporach z Bankami i firmami pożyczkowymi

Najnowsze publikacje