Outsourcing Kadrowo-Płacowy

Outsourcing kadrowo-płacowy gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo i prawidłowość prowadzonych spraw kadrowo-płacowych, ale również pozwala obniżyć koszty związane z zatrudnieniem wyspecjalizowanej kadry.

Zakres usług w ramach outsourcingu kadrowo-płacowego obejmuje:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (w tym e-teczka),
 • kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników,
 • kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp,
 • bieżące rejestrowanie i wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian na potrzeby ZUS,
 • bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych,
 • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów,
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych i rocznych do PFRON.
 • opracowanie i wysyłanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • opracowywanie raportów i zestawień kadrowych,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, w tym utajnianie list płac dla kadry menadżerskiej,
 • sporządzanie listy płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych.
 • wprowadzanie przelewów z tytułu wynagrodzeń i związanych z nimi obciążeń publiczno-prawnych do systemu bankowego klienta.
 • obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON,
 • przygotowanie dla pracowników informacji o wypłaconych wynagrodzeniach (tzw. kwitki/paski wypłat), również w formie elektronicznej,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA.

Zlecenie Kancelarii STERRN świadczenia usług w zakresie outsourcingu kadrowo-płacowego zapewni każdemu przedsiębiorcy bezpieczeństwo, poufność oraz pewność co do prawidłowości prowadzenia powyższych spraw. Ze względu na kompleksowość świadczonych przez nas usług dział prawny oraz podatkowy Kancelarii STERRN udzieli wsparcia podczas kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego, a w razie konieczności zapewni odpowiednią reprezentację w postępowaniu przed organami administracyjnymi.

Chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze outsourcingu kadr i płac? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

 

Najnowsze publikacje