Sterrn Kaczmarczyk Elzbieta Rachunkowosc

Elżbieta Kaczmarczyk

Of counsel / Specjalista d.s. rachunkowości, kadr i płac

Elżbieta Kaczmarczyk posiada blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe. Ukończyła studia ekonomiczne na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako Główna Księgowa
w podmiotach gospodarczych.

Od 11 lat prowadzi biuro rachunkowe, gdzie świadczy usługi księgowe dla różnych podmiotów, również z kapitałem zagranicznym.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pozwala jej na prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej oraz wszelkich procesów księgowych według obowiązującej w przedsiębiorstwie polityki rachunkowości. Posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 22688/2008 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.