Obligacje i Administrator Zabezpieczeń

Kancelaria STERRN specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej procesu emisji obligacji i pełnienia funkcji Administratora Zabezpieczeń.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje:

  • doradztwo w zakresie przygotowania emisji obligacji,
  • wdrażanie optymalnych zabezpieczeń,
  • przygotowanie warunków emisji obligacji,
  • wsparcie w monitorowaniu wykupu obligacji,
  • podpisanie pakietu dokumentów dotyczących zabezpieczenia (m.in. hipoteka, zastaw, oświadczeniu o poddaniu się egzekucji),
  • monitorowanie ustanowienia zabezpieczeń oraz wpisów w odpowiednich księgach i rejestrach,
  • podejmowanie działań egzekucyjnych w celu zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności,
  • reprezentacja obligatariuszy w postępowaniach sądowych, mających na celu odzyskanie przysługujących im należności z obligacji,
  • pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń – administratora hipoteki, administrator zastawu  oraz wszelkich innych zabezpieczeń.