Obligacje i Administrator Zabezpieczeń

Kancelaria STERRN specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej procesu emisji obligacji i pełnienia funkcji Administratora Zabezpieczeń.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna w zakresie pełnienia funkcji administratora zabezpieczeń oraz emisji obligacji obejmuje:

 • doradztwo w zakresie przygotowania emisji obligacji,
 • wdrażanie optymalnych zabezpieczeń,
 • przygotowanie warunków emisji obligacji,
 • wsparcie w monitorowaniu wykupu obligacji,
 • podpisanie pakietu dokumentów dotyczących zabezpieczenia (m.in. hipoteka, zastaw, oświadczeniu o poddaniu się egzekucji),
 • monitorowanie ustanowienia zabezpieczeń oraz wpisów w odpowiednich księgach i rejestrach,
 • podejmowanie działań egzekucyjnych w celu zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności,
 • reprezentacja obligatariuszy w postępowaniach sądowych, mających na celu odzyskanie przysługujących im należności z obligacji- windykacja należności z obligacji.
 • pełnienie funkcji administratora zabezpieczeńadministratora hipoteki, administrator zastawu  oraz wszelkich innych zabezpieczeń.

Nasza obsługa obligacji i pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń świadczymy dla:

 • Emitentów,
 • Osób prawny,
 • Osób fizycznych.

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w powyższym zakresie- Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

 

Najnowsze publikacje