Doradztwo podatkowe Bielsko Biała

Jedną z usług oferowanych przez  Kancelarię Prawa Gospodarczego i Podatkowego STERRN jest doradztwo podatkowe. Bielsko-Biała jest jednym z miast, w których można z niego skorzystać. Proponujemy klientom kompleksowe rozwiązania. Nasi doradcy podatkowi dbają nie tylko o bezpieczeństwo podatkowe, ale i o racjonalizację zobowiązań obsługiwanych firm, którą dostosowują do zakładanych przez nie celów biznesowych. Dobrą praktyką naszej kancelarii jest ścisłe powiązanie usług doradztwa podatkowego z prawnym, świadczonym przez dział prawny. Dzięki temu zapewniamy klientom analizę działania ich biznesu pod kątem finansowym i prawnym łącznie z identyfikacją i eliminacją występujących potencjalnie ryzyk.

Jako kancelaria prawno-podatkowa dostarczamy optymalne rozwiązania dla firm w Bielsku-Białej, pod względem bezpieczeństwa podatkowego i prawnego. Przedsiębiorcy mogą z nich skorzystać zarówno w formie doraźnych konsultacji, jak i stałej obsługi prawno-podatkowej. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty podmioty gospodarcze z Bielska-Białej, a także innych lokalizacji w kraju. Specjalistyczne doradztwo podatkowe skutecznie wesprze rozwój Państwa firm.

Doradztwo podatkowe Bielsko-Biała — wiedza i doświadczenie

Doradcy podatkowi z naszej kancelarii posiadają kompetencje i odpowiednią wiedzę, by zagwarantować kompleksowe doradztwo dla firm, oraz spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego. Oferowane porady podatkowe dotyczą m.in.: przygotowywania procedur MDR oraz strategii podatkowych, przygotowywania dokumentacji cen transferowych.  doradztwa z zakresu prawa akcyzowego. 

Doradztwo podatkowe prowadzone przez naszą kancelarię stanowi bezpośrednie wsparcie prowadzonej przez klientów działalności gospodarczej. Współpraca działów podatkowego i prawnego zapewnia im dodatkowo identyfikację, analizę i neutralizację wszelkich ryzyk, które mogą potencjalnie wystąpić w prowadzonej przez nich działalności. Nasza kancelaria podatkowa w Bielsku-Białej oferuje zarówno stałą obsługę, jak i doraźne konsultacje w formie telefonicznej lub spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych. 

Kancelaria podatkowa Bielsko-Biała — zakres świadczonych usług

Kancelaria doradztwa podatkowego w Bielsku-Białej oferuje:

 • rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • opiniowanie zaistniałych zdarzeń gospodarczych,
 • analizę umów pod kątem skutków podatkowych,
 • opracowanie umów z uwzględnieniem zakładanych celów podatkowych,
 • wsparcie we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzenia operacji gospodarczych poprzez przygotowanie dokumentów prawnych.

Posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa podatkowego doradcy pomagają również reorganizować spółki lub przedsiębiorstwa. Świadcząc doradztwo podatkowe dla firm w Bielsku-Białej specjalizujemy się w:

 • podatku VAT, CIT, PIT, PCC,
 • reorganizacji podmiotów gospodarczych obejmujących:
  • przekształcenie spółki,
  • podział spółki,
  • likwidację spółki,
  • sprzedaż/kupno zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • aport,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku u źródła (WHT),
 • tax Due Diligence/audycie podatkowym,
 • sporządzaniu Uprzednich Porozumień Cenowych (UPC/APA),
 • prawie akcyzowym,
 • sporządzaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.

W zależności od potrzeb nasze doradztwo podatkowe może przybierać formy:

 • pisemnych opinii podatkowych,
 • porad podatkowych przesyłanych drogą elektroniczną,
 • konsultacji telefonicznych,
 • spotkań konsultacyjno – szkoleniowych.

Kancelaria prawno-podatkowa STERRN — profesjonalne doradztwo podatkowe

Jako kancelaria zajmująca się zarówno prawem podatkowym, jak i gospodarczym oferujemy klientom najlepsze dla ich biznesu rozwiązania w obu tych dziedzinach. Nasze długoletnie doświadczenie i zdobyta specjalistyczna wiedza pozwalają nam dostarczać nie tylko usługi podatkowe najwyższej jakości, ale również prawne i księgowe ze szczególnym ukierunkowaniem na cele biznesowe obsługiwanych przez nas podmiotów. Kompleksowe usługi przeznaczone są dla spółek kapitałowych i osobowych z siedzibą w Bielsku-Białej oraz wielu innych miastach Polski. Zapraszamy do współpracy!

Najnowsze publikacje