CIT estoński – informacje ogólne

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 28 listopada 2020 roku ustawą, począwszy od 2021 roku w Polsce będzie obowiązywał nowy, wzorowany na tzw. modelu estońskim, system opodatkowania osób prawnych czyli CIT Estoński.

 

Okazuje się jednak, że rozwiązanie zawiera liczne odstępstwa od oryginalnego modelu estońskiego. Dotyczą one warunków wejścia do systemu, pozostania w nim, a także konsekwencji wyjścia z niego. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o zmianie zasad opodatkowania i wejścia w nowy system opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, konieczne jest dokładne przeanalizowanie wynikających z tego możliwości, korzyści i ryzyka. Przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie nowych regulacji, wskazujemy kto może skorzystać z ryczałtu i co podlega ryczałtowemu opodatkowaniu, a także co zmienia się w kwestii podatków CIT i PIT.

 

CIT estoński- najważniejsze informacje nt. nowych regulacji

Możliwość wyboru nowego reżimu opodatkowania, tzw. ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, którego istotą jest opodatkowanie zysków spółki w momencie ich dystrybucji na rzecz wspólników, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Nowy system obejmuje okres 4 lat podatkowych, przy czym pozwala na przedłużenie go o kolejne 4 lata (pod warunkiem ponoszenia nakładów inwestycyjnych). Należy mieć na uwadze, że w tym przypadku opodatkowanie występuje w momencie zarówno wypłaty zysków, jak i zakończenia okresu korzystania z ryczałtu. Jako, że opodatkowaniu podlega zysk księgowy, konieczne jest wprowadzenie korekt i opodatkowanie różnic przejściowych przed rozpoczęciem korzystania z ryczałtu. Ponadto, podatnik przechodząc w nowy system traci prawo do rozliczania strat, korzystania z ulg podatkowych i odliczania darowizn.

 

Kto może skorzystać z CIT-u estońskiego?

Z tzw. modelu estońskiego, czyli opodatkowania w systemie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych mogą skorzystać spółki z o.o. i S.A, po spełnieniu następujących warunków:

  • ich przychody brutto nie przekraczają 100 mln zł; 
  • ich udziałowcami są osoby fizyczne, które nie posiadają udziałów w innych podmiotach;
  • zatrudniają co najmniej 3. pracowników lub – wyjątkowo dla start-upów – ponoszą miesięczne wydatki w wysokości 3x miesięcznego wynagrodzenia na rzecz zatrudnionych na podstawie innych umów minimum 3 osób fizycznych niebędących udziałowcami; 
  • ich przychody z działalności operacyjnej przewyższają przychody pasywne;
  • ponoszą nakłady inwestycyjne/zwiększają wynagradzania; 
  • złożyły do US zawiadomienia o wyborze ryczałtu.

Co podlega opodatkowaniu ryczałtem?

Zgodnie z nowym, wzorowanym na estońskim systemem podatkowania, opodatkowaniu ryczałtowemu podlegają zarówno wypłacane zyski, jak i niektóre kategorie dochodów. Zaliczają się do nich dochody z tytułu ukrytych zysków, zmiany wartości składników majątku, zysku netto, zysku podzielonego/przeznaczonego na pokrycie strat (o ile poprzedzają one okres opodatkowania ryczałtem), wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.

 

Co z CIT-em i PIT-em?

Decydując się na przejście w nowy system opodatkowania warto wiedzieć, że podatnik nie tyle, że zostaje zwolniony z obowiązku płacenia CIT (przy braku transferów na rzecz wspólnika), a raczej obowiązek taki zostaje odroczony. Spółka jest zobowiązana zapłacić CIT z momentem wyjścia z systemu opodatkowania ryczałtem, gdy postanowi o nieprzedłużeniu pozostawania w systemie na kolejne 4 lata lub nie spełni warunków pozwalających na pozostanie w systemie. Jednocześnie firmy, które przejdą na ryczałt mogą liczyć na obniżenie opodatkowania dywidend, dzięki czemu zyskują możliwość obniżenia naliczanego do uzyskiwanej dywidendy standardowego PIT-u.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje