WEBINAR – Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych

Każdy osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, nawet mimo zachowania najwyższej staranności i z poszanowaniem wszelkich zasad w prowadzonej działalności, wcześniej czy później będzie musiał zetknąć się z sądem. Nierzetelny, niepłacący kontrahent, nienależyte wykonanie umowy czy kwestie odszkodowawcze (choć katalog potencjalnych spraw jest nieograniczony) spowodują, że przyjdzie się mierzyć z postępowaniem sądowym.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że przepisy dotyczące spraw gospodarczych odbiegają od tych zwykłych i na tych różnicach będziemy się skupiać.

Webinar poświęcony będzie właśnie tematyce postępowania sądowego w sprawach gospodarczych i kierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, gdyż większość spraw wynikających z prowadzonej działalności będzie rozpatrywana właśnie w tym trybie.

Agenda Webinara:

 1. Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych – jakie przepisy, jak i kiedy stosować?
 2. Definicja i zakres spraw gospodarczych – co wpływa na określenie sprawy jako gospodarczej i kiedy podlegają rozpoznaniu w tym trybie?
 3. Uprawnienia i obowiązki stron:
  1. szczególne regulacje – dodatkowe wymagania formalne w procesie (dla stron postępowania oraz dla sądu),
  2. rygorystyczna prekluzja dowodowa – skutki spóźnionego powoływania twierdzeń i dowodów,
  3. ograniczenia w stosunku do “zwykłego” postępowania,
  4. rozwiązania szczególne dla trybu gospodarczego – umowa dowodowa,
  5. ograniczenie środka dowodowego z zeznań świadków i większa niż zwykle rola dowodowa dokumentów.
 4. Postępowanie gospodarcze a inne postępowania odrębne.
 5. Możliwość pominięcia przepisów o postępowaniu gospodarczym.
 6. Stosowanie przepisów ogólnych w postępowaniu gospodarczym – sposób i wyłączenia.

Prelegenci:

Michał Kulewicz Partner/ Radca Prawny

20220622

Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych.

Czas 10:00 - 11:00

  Najnowsze publikacje