Newsletter KRS

W dniu 21 czerwca 2022 r. została uruchomiona nowa usługa Krajowego Rejestru Sądowego dotycząca zmiany ustawy o rejestrze krajowym przez rząd. Ustawa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorczości i ograniczenie tzw. Kradzieży korporacji poprzez uruchomienie usługi newsletter KRS.

Newsletter KRS pomoże chronić spółki przed kradzieżą

Coraz częściej zdarzają się przypadki kradzieży spółek. Aby temu zaradzić został stworzony newsletter KRS. Pomoże on śledzić aktywności podmiotów zarejestrowanych w KRS i tym samym chronić biznes przed próbą przejęcia.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

21 czerwca 2022 to dzień wyczekiwany przez przedsiębiorców i właścicieli spółek. To właśnie w tym dniu weszła w życie zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Na mocy przedmiotowej nowelizacji powstał tzw. newsletter KRS, który pozwala śledzić aktywność spółek i tym samym daje możliwość szybkiej reakcji w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, w tym m.in. przeciwdziałaniu kradzieży spółek.

Co to jest Newsletter KRS

Newsletter KRS umożliwi przedsiębiorcom łatwy i natychmiastowy dostęp do informacji na temat zmian rejestrowych dokonywanych w spółce. Usługa newslettera polega na automatycznym sygnalizowaniu takich zdarzeń jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej danego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS. W ten sposób właściciele spółek uzyskają informacje o dokonanej zmianie i tym samym będą mieli możliwość podjęcia szybkiej reakcji na wszelkie aktywności wzbudzające ich podejrzenie.

Jak się ochronić przed kradzieżą spółek?

Niestety często się zdarza, że dokonania wpisu w KRS usiłują dokonać osoby nieuprawnione, które przy użyciu sfałszowanych dokumentów, składają wniosek o aktualizację danych spółki. W ten sposób oszuści są w stanie dokonać zmian nie tylko w zakresie właścicielskim, ale również w zakresie osób uprawnionych do reprezentacji spółki, a tym samym doprowadzić do nawet całkowitej utraty kontroli nad spółką przez jej dotychczasowego właściciela. Często dochodzi też do wypłacenia środków z konta spółki, sprzedaży np. majątku spółki i jej nieruchomości, czy zaciągania zobowiązań wobec spółki.

Wpis do KRS jest uznawany za wiążący i rozstrzygający. Osoby współpracujące z daną spółką np. jako kontrahenci, na podstawie wpisu w KRS ustalają, kto jest upoważniony do reprezentowania spółki, a zatem wszystkie czynności, nawet te niekorzystne dla spółki, dokonane przez osoby nieuprawnione pozostaną w mocy ze względu na konieczność ochrony praw osób trzecich uczestniczących w tych czynnościach.

Dokonanie zmian danych spółki w KRS może mieć więc często nieodwracalne skutki, które niosą ze sobą niekorzystne dla spółki konsekwencje. Dzięki temu, że w newsletterze od razu otrzymamy dostęp do ostatnich wpisów dokonanych w KRS, to jakiekolwiek działania podejmowane przez osobę nieuprawnioną od razu zostaną odnotowane i możliwa będzie natychmiastowa reakcja, aby ochronić spółkę np. przed przejęciem.

Jak otrzymać dostęp do newslettera KRS przez Portal Rejestrów Sądowych (PRS)

Aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat spółki i dokonywanych w niej wpisów należy zapisać się na specjalną subskrypcję oraz dokonać rejestracji konta. Jest to możliwe poprzez

  1. zalogowanie się na stronie Portalu Rejestrów Sądowych (PRS),
  2. przejście do zakładki umożliwiającej wskazanie podmiotów, a następnie
  3. podanie numerów KRS podmiotów, których mają dotyczyć powiadomienia.

Subskrypcja jest dostępna dla każdego, kto po zalogowaniu się na konto PRS będzie w stanie wskazać numer KRS podmiotów, które chce śledzić. Jeśli nie znamy numeru KRS, to będzie można skorzystać z wyszukiwarki KRS.

Informacja o maksymalnie 50 podmiotach

Każdy subskrybent może otrzymać dostęp do maksymalnie 50 podmiotów. Ograniczenie to zostało wprowadzone, aby uniknąć przeciążenia systemu czy jakichkolwiek problemów technicznych, które mogłyby wyniknąć ze zbyt dużej liczby śledzonych podmiotów.

Jak długo jest ważna subskrypcja do Newslettera KRS

Subskrypcja ważna jest przez rok, potem jeśli nadal chcemy korzystać z newslettera to należy ją przedłużyć o kolejny rok.

W systemie można też ustawić automatyczne przedłużanie subskrypcji. Podczas rejestracji newslettera wskazuje się adres email, na który będzie wysyłana subskrypcja. Do informacji będzie też można uzyskać dostęp bezpośrednio na Portalu Rejestrów Sądowych, w systemie zarządzania subskrypcjami. Dostęp do newslettera jest bezpłatny.

Jak działa newsletter KRS?

Dużą zaletą newslettera KRS jest też to, że znajdziemy tam informacje o składanych wnioskach dotyczących wybranych podmiotów jeszcze przed ich rozpatrzeniem przez Sąd Rejestrowy a zatem nim zostaną ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każdy subskrybent newslettera zyska dostęp do informacji o zarejestrowaniu sprawy oraz o każdym dokonaniu wpisu w rejestrze. Widoczna będzie zarówno rejestracja sprawy na wniosek, jak i z urzędu, łącznie z numerem KRS, sygnaturą oraz datą rejestracji sprawy.

Warto jednak pamiętać o tym, że newsletter będzie zawierał tylko zdarzenia, który pojawiły się już po zarejestrowaniu się do newslettera, nie zawiera więc zdarzeń z przeszłości. Każda osoba, która otrzyma w newsletterze informację np. o nowym wpisie czy złożeniu wniosku, będzie mogła zapoznać się ze szczegółami sprawy przeglądając akta rejestrowe oraz pełne informacje o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku, kiedy odnotujemy, że w KRS pojawił się wniosek, który nie został przez nas złożony, może to świadczyć o próbie kradzieży spółki. W takim wypadku będzie można dokonać odpowiedniego zgłoszenia do organów ścigania, zaskarżyć orzeczenie czy wziąć udział w toczącym się postępowaniu. Podmioty korzystające z newslettera mogą uzyskać informację o zainicjowaniu lub zakończeniu sprawy rejestrowej, jeszcze zanim nastąpi rozpoznanie wniosku o wpis w Rejestrze lub uprawomocnienie się orzeczenia.

Newsletter jako narzędzie do zarządzania aspektami korporacyjnymi spółki

Newsletter chroni nie tylko przed wrogimi działaniami wobec spółki, ale będzie też dobrym narzędziem do śledzenia zmian w spółce i uzyskania informacji o tym, kiedy zmiany oficjalnie zostaną zarejestrowane, co będzie bardzo przydatne, gdyż wszelkie aktualizacje dotyczące np. statusu wniosku trafią do nas od razu na maila, bez konieczności wchodzenia na stronę KRS.

Nowe narzędzie to więc nie tylko narzędzie chroniące przed kradzieżą spółki, ale też znaczne ułatwienie w zarządzaniu spółką. Wzmocnienie funkcji informacyjnej KRS spowoduje ogólne zwiększenie bezpieczeństwa w obrocie prawno-gospodarczym, a także przyczyni się do zwiększenia ochrony interesów wspólników, czy też członków zarządu. Warto jest jednak mieć na uwadze, iż nowe przepisy nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego od obowiązku zapoznawania się aktami rejestrowymi oraz treścią Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowa usługa newslettera KRS, która ma za zadanie m.in. ochronę przed kradzieżą spółki cieszy się coraz to większą popularnością. Na koniec czerwca 2022 do newslettera zapisanych było już prawie 800 subskrybentów.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa gospodarczego? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje