Kiedy doradca podatkowy, a kiedy księgowy?

Zawiłość przepisów prawa podatkowego prowadzi przedsiębiorców do dezorientacji. Zjawisko to jest tym bardziej istotne, że każde uchybienie rodzi zagrożenie dotkliwych sankcji zarówno finansowych, jak i karnych. Kiedy zwrócić się do Doradcy Podatkowego a kiedy do księgowe.

Ważnym aspektem dla zabezpieczenia swojego biznesu jest dobór właściwych specjalistów, którzy nie tylko zapobiegną ewentualnym błędom ale również pomogą wyjść z problemu, tuż po ich ujawnieniu przez Organ.

Więc kiedy zwrócić się do księgowego a kiedy do Doradcy Podatkowego?

W tym ujęciu, bardzo często „lekarzem pierwszego kontaktu” przedsiębiorcy okazuje się być księgowy, z uwagi na bieżący kontakt przedsiębiorcy z podmiotem, zajmującym się na co dzień prowadzeniem rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy. Niemniej jednak, oczekując odpowiedzi  i porad związanych z pojawiającymi się wątpliwościami podatkowymi, należy mieć na uwadze rzeczywisty zakres kompetencji przewidziany dla podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe. Jest to bowiem przede wszystkim ewidencja zdarzeń gospodarczych jednostki w księgach rachunkowych, zbieranie i katalogowanie dokumentacji oraz jej analiza, jak również udzielanie uprawnionym podmiotom informacji o stanie finansowym jednostki.

Różnica pomiędzy księgowym a Doradcą Podatkowym

Jak widać, czynności wchodzące w obszar pracy księgowych posiadają zdecydowanie charakter ekonomiczny. Jeśli przyrównamy zatem naszego głównego księgowego, który posiada wiedzę z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych do naszego „lekarza pierwszego kontaktu” – to Doradca Podatkowy jest specjalistą – z którego usług powinniśmy skorzystać w każdym przypadku, gdy powstają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawidłowości naszych rozliczeń, ich optymalnej wysokości, jak również, skutków planowanych przez nas działań biznesowych

Wobec stale poszerzającego się zakresu dokumentacji wymaganej od podatników, sprawozdawczości rachunkowej oraz w rzeczywistości nieustannie zmieniających się przepisów podatkowych – jest oczywistym, że współpraca przedsiębiorcy zarówno ze specjalistą z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych jak i Doradcą Podatkowym staje się koniecznością. Przeciążeni obowiązkami księgowi nie są w stanie wspierać swojego klienta w obszarze podatkowym. Co więcej, oczekiwanie przez klienta wsparcia w zakresie doradztwa podatkowego od księgowego, oprócz ryzyka uzyskania niepełnej lub nieaktualnej informacji, wiąże się także z bardzo wysokim ryzykiem dla księgowego. Samorząd Doradców Podatkowych podejmuje bowiem w ostatnich czasach bardzo zdecydowane kroki, mające przeciwdziałać świadczeniu usług doradztwa podatkowe przez podmioty do tego nieuprawnione.

Regulacja zawodu księgowego

Warto dodać, że zawód księgowego jest zawodem nieregulowanym, co prowadzi do zagrożenia w postaci prowadzenia usług księgowości także przez osoby, nie posiadające odpowiednich kompetencji – w takim przypadku, ciężar odpowiedzialności za ich błędy w znacznej mierze spada na ich klientów. Jest to tym bardziej istotne, że coraz częściej napotyka się oferty biur rachunkowych zakrawające stricte o wykładnię prawa podatkowego, tj. doradztwo podatkowe, stanowiące co do zasady usługi o naturze prawniczej.

W związku z powyższym, kluczowa jest odpowiedź na pytanie do kogo należy się zwracać o pomoc w sprawach podatkowych. Odpowiedź brzmi – do Doradcy Podatkowego.

Regulacja zawodu Doradcy Podatkowego

Profesja Doradcy Podatkowego stanowi uregulowany ustawą zawód zaufania publicznego, którego czynności obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, a Doradcę Podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy korzystający z usług licencjonowanych Doradców Podatkowych mogą zawsze liczyć na najwyższy stopień poufności powierzanych informacji, jak również zabezpieczenie ryzyka związanego z prowadzonymi sprawami.

Warunkiem do uzyskania wpisu na listę Doradców Podatkowych jest zdobycie wysokich kwalifikacji potwierdzonych złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego, co oznacza wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia zarówno z zakresu prawa finansowego, gospodarczego i administracyjnego ale również wiedzy z obszaru finansów, w tym rachunkowości. Interdyscyplinarne przygotowanie pozwala Doradcy Podatkowi pracować zarówno na gruncie prawnym, jak i finansowym.

Za wyróżniające na tle biur rachunkowych należy również uznać, że nad pracą każdego Doradcy Podatkowego czuwa Krajowa Izba Doradców Podatkowych, której głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad poziomem świadczonych usług z zakresu doradztwa podatkowego przez licencjonowanych przedstawicieli zawodu (etyka, szkolenia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej)

Oprócz tego, innym kluczowym dla przedsiębiorców elementem wchodzącym w zakres kompetencji Doradców Podatkowych jest możliwość reprezentowania klienta w postępowaniach przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Pozwala to chronić podatników w krytycznych dla nich sytuacjach i zapewnić spokój prowadzeniu biznesu poprzez wyręczenie w sprawach podatkowych.

Powyższe prowadzi do konkluzji, iż najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców ceniących sobie profesjonalizm oraz bezpieczeństwo swojego biznesu jest korzystanie z usług licencjonowanych kancelarii doradztwa podatkowego lub korzystanie z usług biur rachunkowych z nimi współpracujących.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje